Όροι και προϋποθέσεις
Χρήση του site
Αναγνωρίσεις, Αντιπροσωπεύσεις, και Εγγυήσεις
Ανοίγοντας ένα λογαριασμό
Η έννοια του Royalty-Free
<a href="#using">Σχετικά με την άδεια Royalty-Free για τη χρήση των εικόνων μας</a>
Εκτεταμένες άδειες για τη χρήση των εικόνων μας
Εκδοτική άδεια για τη χρήση των εικόνων μας
Μη εξουσιοδοτημένη χρήση
Απαιτήσεις αναγνώρισης
Ευαίσθητα θέματα
<u>Αδειες</u> μοντέλων και ιδιοκτησίας/εκκαθαρίσεις
Πολιτική επιστροφής πληρωμών
Δικαιώματα & υποχρεώσεις συνεργατών - μη-αποκλειστικότητα και αποκλειστικότητα<u>Εμπορικά Σήματα</u> <u>Αποποίηση ευθυνών</u> Πνευματικά δικαιώματα
Αναθέσεις
Πρόγραμμα σύστασης
Τμήμα δωρεάν εικόνων
Χρήση του site 
Αναγνωρίσεις, Αντιπροσωπεύσεις, και Εγγυήσεις
Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και / ή τη λήψη οποιουδήποτε υλικού, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Η συμφωνία αυτή ισχύει για εσάς και, εάν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα για λογαριασμό του πελάτη σας, σε σας και όλους τους πελάτες σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης ή / και να αλλάξει η διάρθρωση των τιμών, όπως είναι απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αλλαγές με βάση την κοινότητα, βάση δεδομένων με εικόνες ή τις τάσεις της αγοράς μας. Η χρήση σας του δικτυακού τόπου θα υπόκειται στην πιο πρόσφατη έκδοση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της χρήσης σας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή τη λήψη, μεταφόρτωση ή τη χρήση οποιωνδήποτε εικόνων που περιλαμβάνονται κάτω από τον τομέα Dreamstime.com συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με κάτι που αναφέρονται εδώ, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση του site και να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που έχετε κατεβάσει. Πού Dreamstime σας έχει δώσει μια μετάφραση της αγγλικής γλώσσας έκδοση της σελίδας ή λειτουργίες ιστότοπου, τότε συμφωνείτε ότι η μετάφραση παρέχεται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και ότι οι αγγλικές εκδόσεις των Όρων θα διέπουν τη σχέση σας με Dreamstime. Αν υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και η μετάφρασή της σε μια άλλη γλώσσα, τότε η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει.
Χρήση αυτού του site  Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από Dreamstime. Όλες οι εικόνες και τα συναφή ενημερωτικό υλικό σε οποιοδήποτε μέσο που παρέχεται από Dreamstime, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κειμένων, λεζάντες ή πληροφορίες (συλλογικά αναφέρονται ως Εικόνες) ανήκει σε Dreamstime και σε μέλη της κοινότητάς μας. Όλες οι εικόνες προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των ΗΠΑ.
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει δύο εικόνες που απεικονίζουν ένα ορατό υδατογράφημα (Υδατογραφημένες Εικόνες) και εικόνες που δεν περιέχουν ένα ορατό υδατογράφημα (μη-Υδατογραφημένες εικόνες). Dreamstime σας επιτρέπει να αναζητήσετε, να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε Υδατογραφημένες Εικόνες μόνο όπως επιτρέπεται παρακάτω. Αν έχετε εγγραφεί για ένα λογαριασμό Dreamstime και έχει εγκρίθει την εγγραφή σας, μπορείτε να είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε μη Υδατογραφημένες εικόνες, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όπως επιτρέπεται παρακάτω. Dreamstime διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια σας για να δείτε, κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτό το site, ανά πάσα στιγμή, και εσείς να συμφωνείτε να διακόψετε αμέσως τέτοια χρήση μετά από γραπτή ειδοποίηση από Dreamstime. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, επιφυλάσσονται από Dreamstime. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση αυτοματοποιημένων λογισμικων ή για την αναζήτηση της ιστοσελίδα μας και / ή να ανακτήσετε εικόνες ή σχετικές πληροφορίες.
Dreamstime μπορεί να ανακαλέσει αμέσως όλες τις άδειες που χορηγούνται σε σας χωρίς προειδοποίηση, εάν αποτύχει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη αυτής της συμφωνίας. Αν η άδεια έχει ανακληθεί,θα συμφωνείτε να σταματήσετε αμέσως τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και τις εικόνες, να διαγράψετε όλες τις εικόνες και όλα τα αντίγραφα από όλα τα μέσα ενημέρωσης και να καταστρέψει όλα τα υπόλοιπα αντίγραφα. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και τις εικόνες πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία. Dreamstime μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει την πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε, ή να περιορίσει ή να αφαιρέσετε τη χρήση οποιασδήποτες εικόνας για οποιονδήποτε λόγο, και μπορεί να αντικαταστήσει την εικόνα με μια άλλη εικόνα, και εσείς θα συμφωνείτε να διακόψετε αμέσως κάθε χρήση της εικόνας μετά την κοινοποίηση από Dreamstime.
Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες, αυτό το site μπορεί να περιέχει τεχνικά λάθη, ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Επιπλέον, αυτό το site και τις εικόνες του μπορεί να περιλαμβάνει ιστορικά και πολιτιστικά σημαντικές εικόνες και κείμενο που μπορεί να περιέχουν θέματα που αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές στάσεις και τις περιστάσεις της συγκεκριμένο χρόνο ή τόπο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αναζήτησή σας ενδέχεται να εμφανίσει αποτελέσματα που περιέχουν περιεχόμενο που μπορεί να φαίνεται ακατάλληλη με το πλαίσιό της, ή κείμενο που θα μπορούσε να είναι δυνητικά προσβλητικό. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό εάν η χρήση οποιασδήποτε εικόνας απαιτεί τη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου ή την άδεια τυχόν πρόσθετα δικαιώματα, και δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται από Dreamstime ή των μελών της. Αν δεν είστε σίγουροι για το αν τα πρόσθετα δικαιώματα τρίτων που απαιτείται για τη χρήση σας, είστε υπεύθυνοι για τη διαβούλευση με τους επαγγελματίες της διαχείρισης αρμόδιες δικαιωμάτων ή νομικών συμβούλων.
Dreamstime καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να συμμορφωσει και να λύσει όλα τα ζητήματα σχετικά με τα πιθανά πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που διατίθενται στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Ενώ την ευθύνη για τις εικόνες που αποστέλλονται είναι εξ ολοκλήρου από την πλευρά του φωτογράφου, αυτός / αυτή είναι εκείνοι που κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που υποβλήθηκαν, εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον εντοπισμό και την επίλυση τυχόνπαραβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικό σήμα. Αν έχετε βρει ένα αρχείο που αντιπροσωπεύει μια τέτοια παράβαση παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Παιδιά Τα παιδιά (άτομα κάτω από την ηλικία των 18) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το site χωρίς επίβλεψη και ζητάμε να μην εγγράφονται σε λογαριασμό ή να μας υποβάλουν οποιαδήποτε προσωπικό τους στοιχείο. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το site χωρίς επίβλεψη, ή/και έχετε εγγραφεί σε ένα λογαριασμό, εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών. Αναγνωρίσεις, Αντιπροσωπεύσεις, και Εγγυήσεις Με τη χρήση του site ή όποιων άλλων υπηρεσιών μας, αποδέχεστε, αναγνωρίζετε, αντιπροσωπεύετε και εγγυάστε την αλήθεια και την ακρίβεια των παρακάτω δηλώσεων: α. Η Dreamstime σας παρέχει πρόσβαση σε μια online υπηρεσία που περιλαμβάνει πληροφορίες και υλικά που δημιουργούνται και τοποθετούνται από εσάς και άλλους χρήστες. β. Οι εικόνες στο site που είναι διαθέσιμες για άδεια, καταχωρούνται στους κεντρικούς servers της Dreamstime σύμφωνα με εντολή των χρηστών της Dreamstime. γ. Οποιαδήποτε τροποποίηση των εικόνων από upload των χρηστών του Dreamstime, όπως η προσθήκη του υδατοσήμου της Dreamstime, πραγματοποιείται από αυτοματοποιημένη διαδικασία. Συνεπώς, δεδομένου ότι ο Συνεργάτης είναι ενήμερος ότι θα πραγματοποιηθούν αυτόματα τέτοιου είδους τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του upload, ο Συνεργάτης θα θεωρηθεί ως υπεύθυνος αυτής της τροποποίησης και ως «συντάκτης» αυτής της αυτόματα τροποποιημένης εικόνας. Η Dreamstime δεν είναι αρμόδια για τις τροποποιήσεις που εμφανίζονται σε εικόνες ως τμήμα της αυτόματης διαδικασίας τοποθέτησης. δ. Οποιαδήποτε αναθεώρηση των upload εικόνων που μπορούν να εκτελεσθούν από την Dreamstime πριν αυτές οι εικόνες είναι διαθέσιμες στο κοινό είναι σύντομες και μόνο για να προσδιορίσουν προφανείς παραβιάσεις αυτών των όρων. Συνεπώς, και παρά οποιαδήποτε τέτοια διάταξη, ο Συνεργάτης που ανεβάζει μια εικόνα θα θεωρηθεί με την εντολή εκείνων για τους οποίους η εικόνα βρίσκεται στους servers της Dreamstime. ε. Η Dreamstime δεν έχει κατευθύνει ποτέ, ούτε θα το πράξει, τους χρήστες του για να ανεβάσουν εικόνες που παραβιάζουν τα δικαιώματα που ανήκουν σε κάποιον Τρίτο. Το upload εικόνων που παραβιάζουν τα δικαιώματα Τρίτων αποτελεί μια άμεση και υλική παραβίαση των όρων και σημαίνει τη προσωρινή φραγή του λογαριασμού του Συνεργάτη ή/και τον τερματισμό του, όπου αυτό απαιτείται. στ. Η Dreamstime θεωρεί ότι ο Συνεργάτης ο οποίος ανεβάζει μια εικόνα είναι ο μόνος κάτοχος όλων των αποκλειστικών δικαιωμάτων της εικόνας, εκτός όταν η εικόνα από μόνη της παρέχει κάποια προφανή ένδειξη του αντιθέτου, όπως μια ιδιοκτησία που είναι ορατή και προσδιορίζει ένα πρόσωπο, εκτός του Συνεργάτη, ως κάτοχο των αποκλειστικών δικαιωμάτων. ζ. Όπου μια εικόνα δεν έχει καμία προφανή ιδιοκτησία που χαρακτηρίζει τον αποκλειστικό ιδιοκτήτη, η Dreamstime δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει πραγματική γνώση εάν η εικόνα παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτων. η. Η Dreamstime δεν αποκομίζει κάποιο άμεσο οικονομικό όφελος από οποιαδήποτε συγκεκριμένη εικόνα, για τη συλλογή των τελών αδείας εξ ονόματος των Συνεργατών, και διατηρώντας ένα μερίδιο αυτών. Το μόνο άμεσο οικονομικό όφελος της Dreamstime προέρχεται από τη λειτουργία του website, το οποίο επιτρέπει στους Συνεργάτες να εμπορευτούν τις εικόνες τους σε πιθανούς αγοραστές αδειών. Οι Συνεργάτες είναι τα μόνα συμβαλλόμενα μέρη που λαμβάνουν ένα άμεσο οικονομικό όφελος από τη δημιουργία και το upload των εικόνων τους για τη χορήγηση αδειών από χρήστες του Dreamstime. θ. Η Dreamstime δεν έχει κανένα δικαίωμα ή δυνατότητα να ελέγξει τις δραστηριότητες των Συνεργατών που δημιουργούν και ανεβάζουν εικόνες στο site. Σε περίπτωση που ένας Συνεργάτης παραβιάζει τα δικαιώματα Τρίτων με τη δημιουργία ή το upload μιας εικόνας, ο Συνεργάτης είναι ο μόνος αρμόδιος για αυτή την παράβαση, και η Dreamstime δεν έχει κανέναν έλεγχο μιας τέτοιας δραστηριότητας. ι. Εκτός από την προφανή ιδιοκτησία που χαρακτηρίζει μια εικόνα και υποδεικνύει έναν αποκλειστικό ιδιοκτήτη, η Dreamstime δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα να προσδιορίσει τα δικαιώματα σε μια συγκεκριμένη εικόνα και μπορεί να ανήκουν σε ένα συμβαλλόμενο μέρος εκτός από το Συνεργάτη που έχει ανεβάσει την εικόνα. Επειδή αυτοί είναι οι μόνοι που προσδιορίζουν τις εικόνες και που μπορούν να παραβιάσουν τα δικαιώματα Τρίτων, η Dreamstime στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις ενημερώσεις Τρίτων που υποστηρίζουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί. Χρήση των εικόνων με υδατόσημα - Χρήσης των εικόνων ως δείγματα Οι εικόνες περιέχουν χωρίς περιορισμό όλες τις ψηφιακές εικόνες και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κειμένου (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων και των πιστώσεων). Οι εικόνες περιέχουν ορατά ή ηλεκτρονικά υδατόσημα και σε χαμηλή ανάλυση (χωρίς υδατόσημο ή με υδατόσημο εικόνες) ή σε υψηλή ανάλυση χωρίς υδατόσημο εικόνες (χωρίς υδατόσημο εικόνες). Με την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθείτε τους Όρους, η Dreamstime σας χορηγεί μια περιορισμένη άδεια για να κατεβάζετε εικόνες με υδατόσημο απλώς για αξιολόγηση/δειγματισμό εάν επιθυμείτε να αγοράσετε μια άδεια σε εικόνα χωρίς υδατόσημο σύμφωνα με τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για τη χρήση που επιθυμείτε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα με υδατόσημο σε οποιαδήποτε τελικό υλικό που θα διανεμηθεί μέσα στην επιχείρησή σας ή οποιαδήποτε υλικό που θα διανεμηθεί εκτός της επιχείρησή σας ή στο κοινό ή σε οποιοδήποτε online ή άλλο ηλεκτρονικό σύστημα διανομής. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αλλάξετε, ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε ορατό ή ηλεκτρονικό υδατόσημο, ή να αποσυνθέσετε, ή να αφαιρέσετε επιμέρους στοιχεία μιας εικόνας. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη, εσωτερική χρήση δοκιμής και δειγμάτων, η Dreamstime δεν σας χορηγεί κανένα άλλο δικαίωμα, και δεν μπορείτε να διανείμετε, να αποδίδεται μέρος της άδειας ή να παρέχετε τη χρήση ή τη διανομή οποιαδήποτε εικόνα με υδατόσημο. Εγγραφή σε λογαριασμό της Dreamstime Για να έχετε πρόσβαση στις εικόνες μας καθώς επίσης και να μπορείτε να ανεβάζετε εικόνες, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για έναν λογαριασμό στην Dreamstime και να συμφωνήσετε να παρέχετε την πλήρη, αληθινή και σωστή πληροφόρηση. Βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Dreamstime να σας χορηγήσει ένα λογαριασμό, και εσείς θα πρέπει να συμφωνείστε να έχετε πρόσβαση στα εξουσιοδοτημένα τμήματα του site και του λογαριασμού σας μόνο με τη χρήση του αριθμού του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης που θα σας παρέχει η Dreamstime. Μπορείτε να εξετάσετε την πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα στο παρακάτω link. Είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του αριθμού του λογαριασμού σας ή/και του κωδικού πρόσβασής σας, εάν απαιτείται, και δεν θα πρέπει να παραχωρείτε τις πληροφορίες πρόσβασης σας ή να επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες πρόσβασής σας για να αποκτήσουν την πρόσβασή τους στο site. Συμφωνείτε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψετε τρίτους να λάβουν τους κωδικούς πρόσβασής σας και να ενημερώσετε την Dreamstime για οποιαδήποτε αναρμόδια πρόσβαση ή ανάγκη να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε την πρόσβαση για κάποιους από τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες σας. Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των εικόνων που κατεβάζουν άλλοι χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας, με ή χωρίς την άδειά σας ή τη γνώση σας προτού να ειδοποιήσετε την Dreamstime για την όποια αναρμόδια χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα αποκτήσετε κανένα δικαίωμα χρήσης, ιδιοκτησίας, ή εγγύησης ως αποτέλεσμα της χρήσης οπουδήποτε λογαριασμού της Dreamstime του web ή των σχετικών υπηρεσιών. Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της πρόσβασης του λογαριασμού σας, αλλά η Dreamstime διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει το αίτημά σας έως ότου καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις της συμφωνίας. Μόνο οι λογαριασμοί χωρίς κάποια δραστηριότητα σχετική με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του site, μπορούν να διαγραφούν μόνιμα. Οι λογαριασμοί με δραστηριότητα θα μπλοκαριστούν και θα αρχειοθετηθούν στους κεντρικούς υπολογιστές μας για περαιτέρω αναφορά. Η πρόσβαση σε αυτούς τους λογαριασμούς είναι περιορισμένη και προσβάσιμη μόνο σε ένα μέρος του προσωπικού διαχείρισης της Dreamstime, για νομικούς λόγους. Εφόσον αποκτήσετε ένα πακέτο πόντων ή μια συνδρομή, μπορείτε να κατεβάσετε εικόνες χρησιμοποιώντας διάφορες από τις άδειες που είναι διαθέσιμες στο site μας. Αυτές οι άδειες απονέμονται στον κάτοχο του λογαριασμού (άτομο ή οργανισμό). Πρόκειται μια άδεια ενός ατόμου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον κάτοχο του λογαριασμού ή τον υπάλληλό του, για τα προγράμματα ή τους πελάτες της εταιρίας και δεν μπορεί να διαβιβαστεί σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Εάν η εικόνα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από περισσότερους υπαλλήλους, τότε απαιτείται μια Απεριόριστα Εκτεταμένη Άδεια (U-EL). Καμία από τις εικόνες μας δεν μπορεί να μεταπωληθεί ή να αναδιανεμηθεί με οποιαδήποτε μέσα, ή να τεθεί ως διαθέσιμη για αναδιανομή ή τη μεταπώλησή της από κάποιον Τρίτο χωρίς ξεχωριστή γραπτή συγκατάθεση της Dreamstime. Δικαίωμα λεύθερης χρήσης της φωτογραφίας (RF) - Πληροφορίες περιεχομένου Το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης της φωτογραφίας σημαίνει ότι πληρώνετε για την εικόνα μόνο μια φορά και έπειτα εσείς μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε όσες φορές επιθυμείτε, με μερικούς περιορισμούς. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία χρέωση για την αδεία εκτός της αρχικής αμοιβής και κανένα άλλο δικαίωμα που πρέπει να πληρωθεί εκτός από εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στο αρχικό κόστος. Ο μέγιστος αριθμός των αντιγράφων για εκτυπώσιμα υλικά είναι 500.000 αντίγραφα. Το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης της φωτογραφίας χορηγείται ΜΟΝΟ σε εικόνα χωρίς υδατόσημο που αγοράζετε με τη χρήση της επιλογής του Download. Όλες οι άλλες εκδόσεις (μικρά εικονίδια με ή χωρίς υδατόσημο που είναι ορατά στο δημόσιο site) καλύπτονται εξ ολοκλήρου πνευματικά δικαιώματα. Τα δωρεάν αρχεία που έχουν γίνει download από το τμήμα των Δωρεάν Φωτογραφιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα εμπορικά προγράμματα με την <a href="https://www.dreamstime.com/terms#limited">Περιορισμένη άδεια ελεύθερης χρήσης της φωτογραφίας (RF-LL)</a> και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας. Πρόκειται άδεια ενός ατόμου και σας δίνεται ως σχεδιαστή, εργοδότη (χρήστη) ή οποιοιδήποτε άλλον υπάλληλο. Δικαίωμα ελεύθερης χρήσης των εικόνων χωρίς υδατόσημο και Περιορισμοί Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης που έχετε κατεβάσει με το Δικαίωμα ελεύθερης χρήσης των εικόνων (RF) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκτυπώσεις έργων τέχνης, site, περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία ή φυλλάδια, καλύμματα βιβλίων, έντυπα, προγράμματα εφαρμογών (apps) ή οποιαδήποτε άλλα διαφημιστικά και προωθητικά υλικά, είτε τυπωμένα είτε σε ηλεκτρονική μορφή, εφ' όσον η εικόνα που εμφανίζεται δεν έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε από τους παρακάτω περιορισμούς. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη σωστή χρήση των εικόνων, παρακαλώ στείλτε μας email στην υποστήριξη χρησιμοποιώντας τη <a href="help.php">φόρμα βοήθειας</a>. Τα πρότυπα web, οι ευχετήριες κάρτες ή οι card postal που σχεδιάστηκαν ειδικά για πώληση, παρόμοιες υπηρεσίες εκτύπωσης κατά παραγγελία, ο καμβάς, οι μπλούζες, οι κούπες, τα ημερολόγια, τα mouse pads ή όποιο άλλο αντικείμενο έχει ενσωματωθεί στην εικόνα με ουσιαστικό τρόπο, που προορίζεται για πώληση ή για να δοθεί δωρεάν, θεωρούνται αναδιανομή (εάν η εικόνα χρησιμοποιείται με ουσιαστικό τρόπο). Η χρήση των εικόνων της Dreamstime.com για αυτούς τους σκοπούς με τη βασική άδεια ελεύθερης χρήσης των φωτογραφιών δεν επιτρέπεται. Επίσης απαγορεύεται να είναι διαθέσιμη για download η εικόνα στο site (ως wallpaper για παράδειγμα), αν και μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εικόνα ως έννοια σε όσα site επιθυμείτε, για οποιοδήποτε αριθμό χρηστών. Για τη χρήση του site, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την εικόνα με πλάτος που υπερβαίνει τα 800 pixels εκτός κι αν συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο του site σας. Εάν η εικόνα είναι μέρος ενός σχεδίου και έχει τροποποιηθεί ανάλογα, το πλάτος εικόνας μπορεί να είναι υψηλότερο από 800 pixels. Εάν χρησιμοποιείτε τις εικόνες για εκτυπώσεις, ο αριθμός των αντιγράφων δεν μπορεί να υπερβεί τα 500.000 αντίγραφα. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις εικόνες με όποιον τρόπο επιθυμείτε για την αναπαραγωγή, ή να τις συμπεριλάβετε στις προσωπικές δημιουργίες σας. Με την αγορά μιας εικόνας με υψηλή ανάλυση (αγοράζοντας την άδεια) δεν μεταφέρονται τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι είναι δική σας εικόνα και δεν μπορείτε να την πουλήσετε, να χορηγήσετε άδεια για χρήση, ή να την διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο για την εκ νέου χρήση της. Σας προτείνουμε να αναφέρεται την εταιρία και τον φωτογράφο όταν χρησιμοποιείτε μια εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο επωφελείται η κοινότητα του Dreamstime.com, της οποίας είστε ένα αναπόσπαστο τμήμα, και αυξάνετε την επιτυχία σας ως τμήμα της κοινότητας, η οποία, με το να έχει περισσότερους συνεργάτες κερδίζει ποσότητα και ποιότητα. Περιορισμένες Άδειες Ελεύθερης Χρήσης των Φωτογραφιών (RF-LL) για τη χρήση εικόνων που βρίσκονται μέσα στο δωρεάν τμήμα του website Το Dreamstime προσφέρει ένα δωρεάν τμήμα, που προσφέρει δυνατότητα πλήρους αναζήτησης και παραμένει συνεχώς ενημερωμένο. Η χρήση του μπορεί να είναι διαθέσιμη σε όλους τους εγγραμμένους χρήστες ή σε ένα συγκεκριμένο γκρουπ μελών, σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρίας. Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης που θα γίνουν download από το δωρεάν τμήμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσει των όρων Άδειας Ελεύθερης Χρήσης, με μόνο έναν επιπρόσθετο περιορισμό, ότι ο μέγιστος αριθμός αντιγράφων περιορίζεται στα 10.000 αντίγραφα. Εάν ξεπερνάτε τον αριθμό αυτό αντιγράφων και έχετε ήδη αγοράσει πόντους μπορείτε να κατεβάσετε την εικόνα με κανονική άδεια RF. Εκδοτική άδεια: Το εκδοτικό τμήμα παρέχει τις εικόνες ειδήσεων που αξίζουν κι απεικονίζουν γεγονότα από την κοινωνική, καλλιτεχνική και πολιτική σκηνή. Οι εικόνες που έχουν γίνει download είτε από το εκδοτικό τμήμα του site, είτε με άδεια ελεύθερης χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στα εκδοτικά πλαίσια εφόσον τηρούνται οι παρόντες όροι. Επιπλέον, ισχύουν οι <a href="https://www.dreamstime.com/terms#sensitive">περιορισμοί χρήσης για ευαίσθητα θέματα</a>. Στην εκδοτική χρήση ισχύουν ιδιαίτεροι ηθικοί κανόνες. Κατά τη χρήση ή την υποβολή των εκδοτικών εικόνων, είστε ο μόνος αρμόδιος για οποιαδήποτε ισχυρισμό έχει σχέση ή προκύπτει από οποιαδήποτε οπτική ρύθμιση των εικόνων. Οι βασικές διορθώσεις όπως η περικοπή της εικόνας ή οι διορθώσεις της φωτεινότητας/αντίθεσης επιτρέπονται μόνο εάν δεν έχουν επιπτώσεις στο οπτικό μήνυμα της εικόνας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε υποβολή εικόνας θεωρούμε ως μη εμπορεύσιμη. Πρόσθετες απαιτήσεις για τους αγοραστές: Οι εικόνες που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο εκδοτικό τμήμα μπορεί να περιλάβουν ορατά λογότυπα, ή αναγνωρίσιμα πρόσωπα που δεν υπέγραψαν ένα έντυπο συμφωνίας και έγγραφης άδειας από το εικονιζόμενο μοντέλο για οποιαδήποτε χρήση της φωτογραφίας. Εσείς είστε ο μόνος υπεύθυνος για τη χρήση που δίνεται σε τέτοιες εικόνες. Παρακαλώ θεωρήστε ότι οι εκδοτικές εικόνες δεν αφορούν εμπορική χρήση και η χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς είναι ενάντια στους εκδοτικούς όρους. Πρόσθετες απαιτήσεις για τους συνεργάτες: Παρακαλώ σημειώστε ότι οι εκδοτικές εικόνες προορίζονται για να είναι μια αντικειμενική ματιά ενός συγκεκριμένου γεγονότος και επομένως οποιαδήποτε μετεπεξεργασία των φωτογραφιών μπορεί να βλάψει ή να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα όπως φαίνεται μέσω του φωτογραφικού σας φακού, δεν θα είναι ανεκτή. Η περικοπή μιας εικόνας και οι ρυθμίσεις της βασικής φωτεινότητας/αντίθεσης είναι αποδεκτές, αλλά η χρήση κλώνου, τα πινέλα ή/και τα καλλιτεχνικά φίλτρα δεν αφορούν τις εκδοτικές εικόνες.   Με το παρόν έγγραφο συμφωνείτε ότι η εικόνα που υποβάλλεται στο Dreamstime δεν έχει αποκτηθεί με παράνομους τρόπους ή ότι μπορεί να επιβάλει αστικές ή εγκληματικές ευθύνες. Είστε οι μόνοι αρμόδιοι για τον τρόπο που έχει παραχθεί η εικόνα και οι δραστηριότητές σας θα αποζημιώσουν την Dreamstime αφήνοντάς την ανέπαφη από οποιεσδήποτε αξιώσεις δικές σας ή τρίτων που έχουν συμμετάσχει στην φωτογράφηση. Εκτεταμένες άδειες για τη χρήση των εικόνων μας Οι παρακάτω άδειες προσφέρουν την επέκταση των τύπων χρήσης για άδειες ελεύθερης χρήσης της φωτογραφίας ή τις εκδοτικές άδειες. Σημειώστε ότι δεν είναι όλες οι εικόνες διαθέσιμες για αυτόν τον τύπο άδειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα σύμφωνα με τις παρακάτω άδειες μόνο εάν η εικόνα ήταν διαθέσιμη με την κατάλληλη άδεια ΚΑΙ την κατεβάσατε χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο κουμπί download. Μπορείτε να δείτε την άδεια για κάθε εικόνα που κατεβάζετε στο <a href="https://www.dreamstime.com/profile">χώρο διαχείρισης</a> σας/Τα downloads μου. Απεριόριστες θέσεις (U-EL): Αυτή η άδεια επεκτείνει τη βασική άδεια ελεύθερης/εκδοτικής χρήσης της φωτογραφίας σε απεριόριστο αριθμό θέσεων μέσα στον ίδιο οργανισμό. Είναι μια πρόσθετη άδεια στη χρήση που συμπεριλαμβάνεται μέσα στη βασική άδεια ελεύθερης/εκδοτικής χρήσης που δίνει το δικαίωμα σε ένα άτομο μέσα στην ίδια εταιρία. Η άδεια U-EL εφαρμόζεται μόνο για το προσωπικό της εταιρίας που έχει στην κατοχή της το λογαριασμό. Το μέγιστο όριο είναι 500.000 αντίγραφα για τη συνολική εργασία που προέκυψε από όλους τους σχεδιαστές που εμπλέκονται. Αύξηση ανώτατου αριθμού αντιγράφων (I-EL):   Επεκτείνει τη βασική άδεια ελεύθερης/εκδοτικής χρήσης της φωτογραφίας σ’ έναν μέγιστο αριθμό εκτυπωμένων αντιγράφων μέχρι 2.500.000 αντίγραφα. Αυτό είναι μια επιπρόσθετη άδεια στα δικαιώματα που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη βασική άδεια ελεύθερης/εκδοτικής χρήσης. Σημειώστε εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι άλλοι περιορισμοί. Χρήση Web (W-EL): Ηλεκτρονικά αντικείμενα για μεταπώληση: η άδεια αυτή συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες για webtemplates που πωλούνται σε περισσότερους πελάτες, screensavers, ηλεκτρονικές κάρτες, παρουσιάσεις σε powerpoint ή ως ταπετσαρίες σε κινητά τηλέφωνα. Ο μέγιστος αριθμός των ηλεκτρονικών αντικειμένων είναι 10.000 αντίγραφα (ισχύει συνολικά για κάθε τύπο χρήσης). Εάν ο αριθμός αυτός ξεπεραστεί πρέπει να αποκτήσετε αυτή την άδεια για άλλη μια φορά. Η νέα άδεια θα σας παρέχει το βασικό αριθμό αντιγράφων. Πρόκειται για μια πρόσθετη άδεια στα δικαιώματα που συμπεριλαμβάνονται στις άδειες ελεύθερης/εκδοτικής χρήσης. Σημειώστε εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι άλλοι περιορισμοί. Χρήση εκτυπωμένων υλών (P-EL):                     Φυσικά αντικείμενα για μεταπώληση: συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών σε T-shorts, card postal, ευχετήριες κάρτες, κούπες, mouse-pads, αφίσες, ημερολόγια, έργα τέχνης με κορνίζα για πώληση σε άλλους πελάτες για έναν μέγιστο αριθμό των 10.000 αντιγράφων (ισχύει συνολικά για κάθε τύπο χρήσης). Εάν αυτός ο αριθμός ξεπεραστεί πρέπει να αποκτήσετε την άδεια αυτή για άλλη μια φορά. Η νέα άδεια θα σας παρέχει το βασικό αριθμό αντιγράφων. Πρόκειται για μια επιπρόσθετη άδεια δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνεται μέσα στη βασική άδεια ελεύθερης χρήσης της φωτογραφίας. Σημειώστε εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι άλλοι περιορισμοί. Πώληση δικαιωμάτων (SR-EL): Αυτή η άδεια αντιπροσωπεύει την πλήρη ιδιοκτησία της εικόνας που έχει γίνει download. Ο αγοραστής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αποκλειστικά (η αποκλειστικότητα ισχύει από τη στιγμή που το αρχείο έγινε download με τη χρήση της άδειας αυτής), και να τη συμπεριλάβει σε οποιοδήποτε τύπο σχεδίου με μερικούς περιορισμούς: τα ευαίσθητα θέματα μπορούν ακόμα να ισχύουν και ο αγοραστής δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι το αρχείο δημιουργήθηκε από αυτόν ούτε να το μεταπωλήσει ως φωτογραφία. Η εταιρία θα θέσει την εικόνα εκτός διάθεσης αμέσως αφότου ο αγοραστής αποκτήσει την άδεια αυτή. Ο φωτογράφος θα πρέπει να θέσει το αρχείο μόνιμα εκτός διάθεσης από όλες τις θέσεις που μπορεί να το πωλήσει το συντομότερο δυνατόν αφότου πραγματοποιήθηκε η πώληση, αλλά όχι περισσότερες από 72 ώρες. Ο φωτογράφος αναγνωρίζει και συμφωνεί να παρέχει στον αγοραστή την πλήρη ιδιοκτησία για το αρχείο που έχει ανακτηθεί με τη χρήση της άδειας SR-EL. Αποκλειστικότητα Ορισμένου Χρόνου SR-EL1, SR-EL3): Αυτή η άδεια αντανακλά τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης μιας εικόνας που έχει γίνει download, αλλά μια τέτοια αποκλειστικότητα θα ισχύει μόνο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο αγοραστής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αποκλειστικά (η αποκλειστικότητα ισχύει από τη στιγμή που το αρχείο έγινε download με τη χρήση της άδειας αυτής), κατά τη διάρκεια που έχει επιλεγεί, και να τη συμπεριλάβει σε οποιοδήποτε τύπο σχεδίου με μερικούς περιορισμούς: τα ευαίσθητα θέματα μπορούν ακόμα να ισχύουν και ο αγοραστής δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι το αρχείο δημιουργήθηκε από αυτόν ούτε να το μεταπωλήσει ως φωτογραφία. Η Dreamstime θα θέσει την εικόνα εκτός διάθεσης αμέσως αφότου ο αγοραστής αποκτήσει την άδεια αυτή. Ο Συνεργάτης θα πρέπει να θέσει το αρχείο μόνιμα εκτός διάθεσης από όλες τις θέσεις που μπορεί να το πωλήσει το συντομότερο δυνατόν αφότου πραγματοποιήθηκε η πώληση, αλλά όχι περισσότερες από 72 ώρες. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί να παρέχει στον αγοραστή την αποκλειστική άδεια χρήσης του αρχείου που έχει ανακτηθεί με τη χρήση της άδειας SR-EL1 ή SR-EL3, για τη χρονική διάρκεια αποκλειστικότητας που έχει επιλεγεί.  Το διάστημα της αποκλειστικότητας εξαρτάται από την άδεια που επιλέγεται. Η άδεια SR-EL1 εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της εικόνας για ένα χρόνο. Παρόμοια, η άδεια SR-EL3 θα εξασφαλίσει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της εικόνας για τρία χρόνια. Στο τέλος της περιόδου η άδεια του αγοραστή θα συνεχίσει να υφίσταται όπως πριν, με τα ίδια δικαιώματα εκτός του δικαιώματος της αποκλειστικότητας, και η εικόνα θα προστεθεί και πάλι στην αρχειοθήκη εικόνων στο Dreamstime.com και θα είναι εκ νέου διαθέσιμη αγοράς για όλους τους χρήστες. Στο τέλος της περιόδου της αποκλειστικότητας, ο Συνεργάτης θα είναι ελεύθερος να προσφέρει την εικόνα για download κι από άλλα σημεία απ’ όπου ο Συνεργάτης πουλά τις εικόνες του/της. Εάν μια άδεια από το εικονιζόμενο μοντέλο είναι διαθέσιμη στο αρχείο, θα παραμείνει στη βάση δεδομένων μας και μια απόδειξη για την ύπαρξή της μπορεί να προωθηθεί στον αγοραστή, αλλά χωρίς να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων MR των φωτογράφων και των μοντέλων.                                       Πρόκειται για επιπρόσθετες άδειες στα δικαιώματα που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη βασική άδεια ελεύθερης χρήσης. Για οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση ή τις άδειες αυτές, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με την Dreamstime. Αναρμόδια χρήση Χωρίς περιορισμό, οι εικόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εμπορικό σήμα ή λογότυπο υπηρεσίας (εκτός αν χρησιμοποιείται η κατάλληλη εκτεταμένη άδεια), για οποιοδήποτε πορνογραφικό ή παράνομο σκοπό, για να δυσφημήσουν ένα πρόσωπο, για να παραβιάσουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ή τη δημοσιότητα ενός ατόμου, για να παραβιάσουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό όνομα, εμπορικό σήμα, ή το λογότυπο υπηρεσίας οποιουδήποτε ατόμου/οντότητας. Η αναρμόδια χρήση αυτών των εικόνων αποτελούν παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και εξουσιοδοτεί την Dreamstime να ασκεί όλα τα δικαιώματα και διορθωτικά μέτρα στα πλαίσια του εφαρμόσιμου νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής που αποτρέπει την περαιτέρω χρήση και τις νομισματικές ζημίες ενάντια σε όλους τους χρήστες και τους δικαιούχους της χρήσης τέτοιων εικόνων. Τα παραπάνω δεν αφορούν μια περιοριστική δήλωση των δικαιωμάτων της Dreamstime σχετικά με οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση ή διορθωτικά μέτρα σχετικά με κάθε αναρμόδια χρήση.   Απαιτήσεις απόδοσης αναγνώρισης Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται μέσα στο εκδοτικό πλαίσιο ή σχετικές θα πρέπει να συνοδεύονται από μια ορατή απόδοσης αναγνώρισης. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε μια σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και μια απόδοσης αναγνώρισης στο συντάκτη/εταιρία δίπλα σε κάθε εικόνα που χρησιμοποιείται για εκδοτικούς σκοπούς. Η μορφή απόδοσης αναγνώρισης έχει προσδιοριστεί στη σελίδα Λήψη Ευαίσθητα θέματα Οποιαδήποτε άδεια που χορηγείται από την Dreamstime δεν είναι αντιπροσωπευτική ότι η εικόνα είναι συμβατή για χρήση σε οποιοδήποτε άλλο υλικό. Είστε αρμόδιοι για τη χρήση οποιασδήποτε εικόνας σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο υλικό, και συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε τις εικόνες με ευαίσθητα θέματα χωρίς ξεχωριστή γραπτή συμφωνία της Dreamstime. Τέτοια ευαίσθητα θέματα συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: μοντέλα με διανοητικά ή φυσικά ζητήματα υγείας, κοινωνικά ζητήματα, σεξουαλική δραστηριότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό ή σχέση, κατάχρηση ουσιών, το έγκλημα ή άλλα θέματα που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά ή μη-κολακευτικά για όποια από τα μοντέλα εμφανίζονται στην εικόνα. Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Dreamstime για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία πριν από οποιαδήποτε χρήση μιας εικόνας με οποιοδήποτε ευαίσθητο θέμα. Κάθε φωτογράφος που συμβάλλει στο site και στην κοινότητά μας είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τα υλικά που ανεβάζει. Αδεια Μοντέλου/Ιδιοκτησίας Δελτία/Ανοχές  Με το ανέβασμα των αρχείων συμφωνείτε να έχετε στην κατοχή σας όλα τα πνευματικά δικαιώματα για την εικόνα και να έχετε λάβει προηγουμένως μια άδεια από το εικονιζόμενο μοντέλο από κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται στη φωτογραφία σας. Αυτό συμπεριλαμβάνει παιδιά, αποθανόντες, ντόπιους μιας άλλης γλώσσας περιπτώσεις, περιπτώσεις που ένας γονέας, ένας πρόγονος, ένας κηδεμόνας ή ένα άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο πρόσωπο θα πρέπει να διαβάσουν, να συμφωνήσουν και να υπογράψουν την άδεια από το εικονιζόμενο μοντέλο για οποιαδήποτε χρήση της φωτογραφίας. Η Dreamstime δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε υλικά ανεβάζεται στο site. Συμφωνία και έγγραφη άδεια από το εικονιζόμενο μοντέλο και τον ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε χρήση της φωτογραφίας/Εκκαθαρίσεις Τα χορηγούμενα δικαιώματα από την Dreamstime δεν συμπεριλαμβάνουν άδεια σε οποιαδήποτε άτομο, τοποθεσία, ιδιοκτησία, ή του περιεχομένου που απεικονίζεται σε μια εικόνα, η οποία μπορεί να υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα δημοσιότητας, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα που ανήκουν σε τρίτους. Η Dreamstime δεν αντιπροσωπεύει ή εξουσιοδοτεί ότι της ανήκει ούτε χορηγεί άδεια οποιωνδήποτε δικαιωμάτων αλλά ούτε σας χορηγεί οποιαδήποτε δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, ή των δικαιωμάτων δημοσιότητας που ανήκουν σε οποιαδήποτε πρόσωπο, τοποθεσία, ιδιοκτησία, ή περιεχόμενο που απεικονίζεται σε οποιαδήποτε εικόνα. Επιπλέον, η Dreamstime δεν αντιπροσωπεύει ή εξουσιοδοτεί την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται με τις εικόνες. Είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για να καθορίσετε εάν η χρήση οποιασδήποτε εικόνας απαιτεί τη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου ή την άδεια οποιωνδήποτε επιπλέων δικαιωμάτων, και δεν πρέπει να στηριχθείτε μόνο στις πληροφορίες που παρέχονται από την Dreamstime. Εάν δεν είστε σίγουροι εάν τα επιπλέον δικαιώματα απαιτούνται για τη χρήση σας, είστε υπεύθυνοι για να λάβετε τη λήψη αρμόδιας νομικής συμβουλής. Επιπλέον, ένα έντυπο συμφωνίας και έγγραφης άδειας από το εικονιζόμενο μοντέλο για οποιαδήποτε χρήση της φωτογραφίας θα πρέπει να γίνει upload από τους φωτογράφους, τα μέλη της κοινότητας Dreamstime, που να επιβεβαιώνουν ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες έχουν υπογράψει μια γραπτή συμφωνία. Με το upload αυτού του εγγράφου, οι φωτογράφοι πιστοποιούν ότι οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται είναι πλήρεις και εξακριβωμένες. Εάν μια εικόνα οριστεί ως άδεια από το εικονιζόμενο μοντέλο για οποιαδήποτε χρήση της φωτογραφίας, σημαίνει ότι το πρόσωπο/τα πρόσωπα που εμφανίζονται στην εικόνα έχει/έχουν υπογράψει μια άδεια που επιτρέπει την αναπαραγωγή της εικόνας, υπό τον όρο των περιορισμών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων, τον χωρίς περιορισμό, χρήσεων των ευαίσθητων θεμάτων. Εάν η Dreamstime σας πληροφορήσει λαθεμένα ότι σε μια εικόνα υπάρχει συμφωνία και έγγραφη άδεια από το εικονιζόμενο μοντέλο για οποιαδήποτε χρήση της Πολιτική επιστροφών Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επιστροφή μιας αγοράς που πραγματοποιήσαμε μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν είστε σε θέση να αφαιρέσετε αμέσως όλες τις εικόνες που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά σχέδια και ότι πρέπει να παρέχετε έναν καλά αιτιολογημένο λόγο για το αίτημά σας καθώς και το όνομα χρήση σας στην Dreamstime. Εάν έχετε κατεβάσει μια εικόνα με τεχνικά λάθη παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την επιστροφή όλων των πόντων που χρησιμοποιήθηκαν για το download της εικόνας. Εάν δεν μπορείτε να κατεβάσετε μια εικόνα, θα σας επιστρέψουμε τους πόντους σας, υπό τον όρο ότι η Dreamstime θα επιβεβαιώσει ότι δεν τέθηκε εφικτό το επιτυχές download της εικόνας. Εάν αρκετοί πόντοι έχουν αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, λόγω πολλαπλών ανεπιτυχών προσπαθειών ανάκτησης του αρχείου, πρέπει να στείλετε email στην υποστήριξη για την πλήρη επιστροφή των επιπρόσθετων πόντων. Τα downloads δεν επιστρέφεται εάν έχουν περάσει περισσότερες από 7 ημέρες από την ημερομηνία που έγινε το download. Εμπορικά σήματα της Dreamstime Τα εμπορικά σήματα, οι υπηρεσίες και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται και που εμφανίζονται στο Dreamstime.com είναι καταχωρημένα και μη καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα του Dreamstime.com, όπως και των θυγατρικών εταιριών και των συνεργαζόμενων εταιριών του. Τα εμπορικά σήματα του Dreamstime.com μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημόσια μόνο με την άδεια της Dreamstime Α.Ε. με την κατάλληλη αναγνώριση. Σε κάθε περίπτωση η Dreamstime Α.Ε. δεν χορηγεί οποιαδήποτε σαφή ή υπονοεί τη χορηγία δικαιωμάτων πατέντας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών πληροφοριών. Αποζημίωση Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίσετε, και κρατάτε ασφαλή την Dreamstime ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, ευθύνες, ζημίες, κόστη και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των λογικών νομικών εξόδων και των δαπανών, που προκύπτουν από ή σχετικός με μια παραβίαση αυτής της Συμφωνίας, της χρήσης αυτού του site και τη χρήση οποιασδήποτε εικόνας είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό, της αποτυχίας σας να τηρήσετε οποιοδήποτε περιορισμό σχετικά με τη χρήση μιας εικόνας, είτε οποιασδήποτε αξίωσης από έναν τρίτο σχετικό με τη χρήση μιας εικόνας, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό. Ρύποι Η DREAMSTIME ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ. ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΚΟΝΑ, ΤΟ SITE, ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΝ ΜΗ-ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, Ή ΟΤΙ ΤΟ SITE Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ DREAMSTIME ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Ή ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΠΟΥ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, Ή ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ Η DREAMSTIME Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Πνευματικά δικαιώματα Ο φωτογράφος αναγνωρίζει ότι η Dreamstime δεν επιτρέπει να φορτωθεί οποιαδήποτε εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα στη δημοσιότητα, ή οποιοδήποτε άλλο εφαρμόσιμο νόμο στο site του Dreamstime.com. Με το φόρτωμα της εικόνας του/της, ο φωτογράφος βεβαιώνει ότι είναι ο ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων της εικόνας και όσων απεικονίζει αυτή. Ο φωτογράφος αναγνωρίζει ότι θα παράσχει τη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εικόνα κατά την υποβολή της και ότι κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το αρχείο του φιλοξενείται στους κεντρικούς υπολογιστές της Dreamstime, η Dreamstime διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τις δηλωμένες πληροφορίες και ότι μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση spam ή ανακριβών πληροφοριών. Ο φωτογράφος χορηγεί με το παρόν έγγραφο στη Dreamstime μια μη αποκλειστική άδεια για να εμφανίσει την εικόνα στον ιστοχώρο της στο ακροατήριό της, τις θυγατρικές της ή άλλους αντιπροσώπους της, και μέσω των διαφορετικών καναλιών media. Επιπλέων δίνει στη Dreamstime και τους αντιπροσώπους της το δικαίωμα της μεταπώλησης της εικόνα στους πελάτες της σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Χρήσης της Dreamstime, αντίγραφο της οποίας ο φωτογράφος έχει δει και συμφωνήσει. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου και των πνευματικών δικαιωμάτων, το περιεχόμενο των εικόνων καθώς και οι ίδιες οι εικόνες, θα παραμείνουν στο φωτογράφο, εκτός κι αν αναφέρονται στην συμφωνία της αδείας. Ο φωτογράφος αναγνωρίζει ότι καμία νομισματική ή οικονομική αποζημίωση δεν οφείλει ή απαιτείτε να πληρωθεί στο φωτογράφο από την Dreamstime ή οποιουσδήποτε από τους διευθυντές, ανώτερους υπαλλήλους, συνεργάτες υπαλλήλων, τους πράκτορες ή τα μέλη της για τα δικαιώματα που χορηγούνται εν τω παρόντι από το φωτογράφο. Αν και η Dreamstime αναγνωρίζει ότι η πολιτική της είναι να παρέχει στο φωτογράφο συγκεκριμένες πληρωμές όποτε μια εικόνα που έχει ανεβάσει ένας φωτογράφος γίνετε download, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι h Dreamstime μπορεί να τροποποιήσει αυτή την πολιτική κατά διαστήματα, για εμπορικούς και διαχειριστικούς λόγους. Αυτήν την περίοδο, κάθε φωτογράφος μπορεί να ζητήσει να πληρωθεί το υπόλοιπο από τις πωλήσεις του/της στο Dreamstime.com και η Dreamstime υποχρεώνεται για να πληρώσει μέσω επιταγής ή άλλων μέσων, μόλις αυτό φθάσει το σύνολο των $100 και ο φωτογράφος έχει υποβάλει αίτημα πληρωμής μέσω του ιστοχώρου. Το Dreamstime έχει δικαίωμα για να αναλύσει προσεκτικά όλα τις λεπτομέρειες και τις καταγραφές του φωτογράφου και downloads/πωλήσεις στον site. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία, το Dreamstime.com έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει το αίτημα πληρωμής έως ότου όλες οι λεπτομέρειες ξεκαθαριστούν ή να αρνηθεί την πληρωμή. Ο φωτογράφος έχει το δικαίωμα να θέσει εκτός λειτουργίας ένα αρχείο από το χαρτοφυλάκιό του με τη χρησιμοποίηση του σχετικού τμήματος του Dreamstime.com (περιοχή διαχείρισης/online αρχεία). Δείτε τους <a href="language_manager.php?lang=gr&file_mc=terms_text#contributors">όρους αποκλειστικότητας των συνεργατών και μη αποκλειστικότητας</a> για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις των συνεργατών. Μόλις τεθούν εκτός λειτουργίας, τα αρχεία αφαιούνται από όλες τις δημόσιες σελίδες της περιοχής εντός 24 ωρών. Το Dreamstime έχει δικαίωμα να κρατήσει offline αντίγραφα των αρχείων για αρκετούς μήνες, προκειμένου να επιτραπεί σε προηγούμενους αγοραστές να ελέγξουν την ακρίβεια του περιεχομένου ή για να επιτρέψει στο φωτογράφο για να επανενεργοποιήσει το/τα αρχείο(α). Μετά από αυτήν την πάροδο αυτής της περιόδου, το Dreamstime.com θα σβήσει όλα τα απενεργοποιημένα αρχεία.

Εάν ο φωτογράφος έχει μπει σε συμφωνία με την Dreamstime να παρέχει αποκλειστικά τα δικαιώματα στην εταιρεία ή προς τους πελάτες της, θα πρέπει ο ίδιος για να θέσει εκτός λειτουργίας την εικόνα/τις εικόνες του από όλα τα άλλα sites σύμφωνα με τoυς συγκεκριμένους όρους της συμφωνίας: ανάθεση ή την εκτεταμένη SR-EL άδεια.

Ο φωτογράφος συμφωνεί ότι ούτε το Dreamstime.com ούτε οποιοιδήποτε από τους διευθυντές , τους ανώτερους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες ή τους πράκτορές του δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες, είτε άμεσες, έμμεσες, είτε εσκεμμένες είτε τυχαίες, που προκύπτουν από τη χρήση του, ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσει, την εικόνα. Ο φωτογράφος περαιτέρω αναγνωρίζει ότι είναι αρμόδιος για οποιεσδήποτε προκλήσεις που γίνονται από οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα στην εικόνα. Εάν μια άδεια από το εικονιζόμενο μοντέλο είναι διαθέσιμη στο αρχείο, θα παραμείνει στη βάση δεδομένων μας και μια απόδειξη για την ύπαρξή της μπορεί να προωθηθεί στον αγοραστή, αλλά χωρίς να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων MR των φωτογράφων και των μοντέλων.                        
Πρόκειται για επιπρόσθετες άδειες στα δικαιώματα που συμπεριλαμβάνονται μέσα στη βασική άδεια ελεύθερης χρήσης. Για οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση ή τις άδειες αυτές, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με την Dreamstime. Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης που κατεβάζετε με την εκδοτική άδεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επεξηγήσουν σε ειλικρινή άρθρα ή ραδιοφωνικές μεταδόσεις που εμφανίζονται σε περιοδικά, εφημερίδες ή οποιοδήποτε άλλα εκδοτικά πλαίσια, είτε σε εκτυπώσιμα είτε ηλεκτρονικά μέσα. Η αγορά μιας εικόνας υψηλής ανάλυσης (με την αγορά άδειας) δεν σημαίνει μεταφορά των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν μπορείτε να υποστηρίξετε ότι η εικόνα είναι δική σας ιδιοκτησία, δεν μπορείτε να την πωλήσετε, να χορηγείτε άδεια χρήσης, ή/και να την διανείμετε από καμιά άποψη. Κάντε κλικ εδώ για τις απαιτήσεις απόδοσης αναγνώρισης του φωτογράφου. Ανακοίνωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Το Dreamstime μπορεί να κλείσει τους λογαριασμούς των χρηστών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν θεωρείτε ότι η εργασία σας έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει αντιγραφεί με τέτοιο τρόπο που αποτελεί τη παραβίαση του νόμου πνευματικών δικαιωμάτων και μια τέτοια παράβαση εμφανίζεται στο site της Dreamstime, στείλετε στην Dreamstime μια ειδοποίηση που περιέχει: (i) μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων ή του προσώπου που μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων (ii) μια περιγραφή της εργασίας ή των εργασιών που υποστηρίζετε ότι έχουν παραβιαστεί τα πνευματικά τους δικαιώματα και προσδιορισμός των λεπτομερειών της εργασίας(ων) (iii) μια περιγραφή που αναφέρει που σε ποιο μέρος του Dreamstime βρίσκετε το υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα (iv) επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορέσει η Dreamstime να έρθει σε επαφή μαζί σας, όπως τη διεύθυνση σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, και το email σας (v) μια δήλωση ότι έχετε την πεποίθηση καλής πίστης ότι η χρήση του υλικού που εσείς προσδιορίσατε δεν εγκρίνεται από τον ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων, τον πράκτορά του, ή το νόμο και (vii) μια δήλωση σας ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι αληθείς και, ότι είστε ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος για να ενεργήσετε εκ μέρους του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Το Dreamstime έχει εξουσιοδοτήσει τον ακόλουθο πράκτορα από το United States Copyright Office (Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών) για την παραλαβή ειδοποιήσεων υποτιθέμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται στο site της Dreamstime:
Mark J. Bryn, Esq.
Bryn & Associates, P.A.
One Biscayne Tower, Suite 2680
Two Biscayne Boulevard
Miami, Florida 33131
Tel: (305) 374-0501
Fax: (305) 372- 8068
Email: Όροι ανάθεσης - γενικοί όροι:

Προκειμένου να συμμετέχετε στον μηνιαίο Διαγωνισμό Ανάθεσης του Dreamstime πρέπει να τηρήσετε τους ακόλουθους όρους:
- Έχετε ενεργό λογαριασμό στο Dreamstime.com
- Να είστε ο μοναδικός δημιουργός των υποβληθεισών εικόνων
- Υποβάλετε μόνο εικόνες που τηρούν αυστηρά το μηνιαίο θέμα του διαγωνισμού
- Υποβάλετε μια έγκυρη Άδεια από Εικονιζόμενο Μοντέλο (που υπογράφεται από το μοντέλο) εάν η εικόνα περιέχει οποιαδήποτε αναγνωρίσιμα πρόσωπα ανθρώπων Οι φωτογράφοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Υποχρεώσεις:
Πουλήστε τις επιλεγμένες εικόνες σας στον Διαγωνισμό Ανάθεσης της Dreamstime μόνο στο Dreamstime.com. Οι εικόνες που εγκρίνονται για το διαγωνισμό γίνονται αποκλειστικές της Dreamstime και δεν μπορούν να πωληθούν οπουδήποτε αλλού, συμπεριλαμβανομένου και του ιστοχώρου σας. Δικαιώματα:
1. Μπορείτε να θέσετε την εικόνα(ες) σας εκτός λειτουργίας ή να την ενεργοποιήσετε ξανα σε ένα χαμηλότερο επίπεδο (με την εκ νέου υποβολή της ή την επανενεργοποίηση της) οποιαδήποτε στιγμή, αλλά όχι νωρίτερα από 12 μήνες από την ημερομηνία που την ανεβάσατε. Κατ' αυτό τον τρόπο, η συμφωνία αποκλειστικότητας με Dreamstime θα σταματήσει να ισχύει.
2. Οι φωτογράφοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν υπάρχουσες εργασίες ή/και εικόνες που αποτελούν ήδη ένα μέρος του χαρτοφυλακίου τους στο Dreamstime.com. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Dreamstime.com: Υποχρεώσεις: Το Dreamstime είναι υποχρεωμένο να επιλέξει κάποιες εικόνες νικητών κάθε μήνα. Ο αριθμός των νικητών δεν προσδιορίζεται και δεν υπάρχει κανένα ελάχιστο ή μέγιστο όριο των επιλεγμένων εικόνων. Ο αριθμός των επιλεγμένων εικόνων θα βασίζετε στον αριθμό των ποιοτικών εικόνων που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες. Δικαιώματα: το Dreamstime.com διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλεχτούν οποιεσδήποτε από τις υποβληθείσες εικόνες για γενικούς λόγους άρνησης όπως: θόρυβος, εστίαση, κακή έκθεση φωτός, προβληματικά pixels, μέτρια σύνθεση, ή εικόνες που δεν συμμορφώνονται με το θέμα της ανάθεσης. Όροι ανάθεσης - επιλογή να πουλήσετε τα δικαιώματα Εκτός από τους ανωτέρω όρους ο φωτογράφος πρέπει να υποβάλει μια έγκυρη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Άδεια από Εικονιζόμενο Μοντέλο (που συμφωνείται και που υπογράφεται από το μοντέλο) εάν η εικόνα περιέχει οποιαδήποτε αναγνωρίσιμα πρόσωπα ανθρώπων. Όροι ανάθεσης - επιλογή να πουλήσετε τα δικαιώματα

Εκτός από τους ανωτέρω όρους ο φωτογράφος πρέπει να υποβάλει μια έγκυρη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Άδεια από Εικονιζόμενο Μοντέλο (που συμφωνείται και που υπογράφεται από το μοντέλο) εάν η εικόνα περιέχει οποιαδήποτε αναγνωρίσιμα πρόσωπα ανθρώπων.

Καταλαβαίνω ότι με την υποβολή των εικόνων μου στο Dreamstime.com, επιτρέπω στο Dreamstime.com να αναπαραγάγει, να τυπώσει, να διανείμει ή να διαθέσει οποιεσδήποτε ή/και όλες τις υποβληθείσες εικόνες μου, για την πώληση στο κοινό ή για τις εμπορικές εφαρμογές. Επίσης καταλαβαίνω ότι οποιαδήποτε εικόνα που περιλαμβάνει ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο ή η ιδιοκτησία απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση από εκείνο το πρόσωπο ή ιδιοκτήτη πριν από την υποβολή και πρέπει να επισυνάψω ένα υπογεγραμμένο έγγραφο Άδειας από Εικονιζόμενο Μοντέλο ή ένα έγγραφο Άδειας Χρήσης Ιδιοκτησίας που υπογράφεται συγκεκριμένα για το Dreamstime.com. Γνωρίζω και πλήρως καταλαβαίνω ότι το Dreamstime.com δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων του σε οποιεσδήποτε φωτογραφίες που υποβάλλονται από εμένα. Με την υποβολή των φωτογραφιών μου στο Dreamstime.com για δημοσίευση στο site τους για πώληση, αποποιούμαι όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα να πωλήσω ή/και να χρησιμοποιήσω τις εικόνες που έχουν υποβληθεί. Καταλαβαίνω ότι οι αγοραστές οποιωνδήποτε αδειών που πωλούνται από το Dreamstime.com για τις εικόνες μου, θα παραμείνουν ανώνυμοι σε εμένα. Για αυτό το λόγο, συμφωνώ να μην έρθω σε οποιαδήποτε επαφή με τους αγοραστές των εικόνων μου, εκτός αν είναι παρεμβαίνουν χωρίς αμφιβολία τους όρους χορήγησης αδειών της άδειας που εκδίδεται από το Dreamstime.com. Σε περίπτωση που λάβω οποιαδήποτε νομικά μέτρα κατά των αγοραστών για την παραβίαση της συμφωνίας της άδειας εκμετάλλευσης, συμφωνώ να δηλώσω στο Dreamstime.com εγγράφως τις προθέσεις μου και συμφωνώ να μην εμπλέξω το Dreamstime.com, τους ιδιοκτήτες ή τους διευθύντες του, το προσωπικό και τους συνεταίρους του σε τέτοιες και παρόμοιες ενέργειες. Αναγνωρίζω ότι σε αντάλλαγμα αυτής της αποποίησης πνευματικών δικαιωμάτων, το Dreamstime.com υποχρεούται να απονείμει την ανάλογη αμοιβή για κάθε εικόνα που υποβάλλεται και που γίνεται αποδεκτή από το Dreamstime.com και ότι η αντιπροσωπεία θα υποβάλει την τιμή για κάθε ανάθεση. Καταλαβαίνω ότι το Dreamstime.com έχει δικαίωμα για να αρνηθεί οποιαδήποτε από τις εικόνες μου οπότε σ’ αυτή την περίπτωση διατηρώ όλα τα πνευματικά δικαιώματα, χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις.
Αναγνωρίζω ότι το Dreamstime.com έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από τον ιστοχώρο του Dreamstime.com οποιαδήποτε φωτογραφία οποιαδήποτε στιγμή. Το Dreamstime.com δεν έχει την υποχρέωση να προειδοποιήσει το φωτογράφο ως προς τους λόγους για την αφαίρεση της φωτογραφίας εκτός αν ο φωτογράφος ζητήσει τον λόγο. Εκτός από τους όρους που δηλώνονται ανωτέρω, επιβεβαιώνω στο Dreamstime.com ότι:
Οι υποβληθείσες φωτογραφίες είναι προσωπική ιδιοκτησία μου.
Θα τιμήσω εντελώς όλες τις άδειες που πωλούνται από το Dreamstime.com, μέσα από τους όρους εκείνων των αδειών. Συμφωνώ να τηρήσω όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως δηλώνονται μέσα στο παρόν έγγραφο και όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα ή/και την έκδοση πνευματικών δικαιωμάτων μου που συμπεριλαμβάνονται με αυτήν την αίτηση. Όροι προγράμματος σύστασης

Προκειμένου να συμμετέχετε στο πρόγραμμα σύστασης μας πρέπει να αποδεχθείτε τους ακόλουθους όρους:

Υποχρεώσεις:
Με την συμμετοχή σας σε αυτό το πρόγραμμα συμφωνείτε να προωθήσετε την κοινότητα και τον ιστοχώρο του Dreamstime.com. Αυτή η συμμετοχή δεν σας εξουσιοδοτεί να αντιπροσωπεύετε το Dreamstime.com ή την κοινότητα του αλλά μόνο για να την συστήση του σε πιθανά μέλη. Η συμμετοχή σας υπονοεί ότι θα ενεργήσετε ως αρμόδιο πρόσωπο που προάγει την κοινότητα με διάφορα μέσα αρκεί αυτά να είναι νόμιμα. Ενέργειες spam ή παράνομες ενέργειες δεν θα γίνουν ανεχτές.
Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο νόμιμα μέσα για την κοινότητα και να μην παρέμβετε ή βλάψετε τη δραστηριότητα του ιστοχώρου ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοχώρων ή κεντρικών υπολογιστών.
Όλοι οι συστημένοι χρήστες από τον λογαριασμό σας μπορούν να αναλυθούν από τα συστήματα υπολογιστών μας ή τους διαχειριστές μας. Εάν επισημανθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα σχετική με τον λογαριασμό σας, η Dreamstime θα λάβει περαιτέρω μέτρα προκειμένου να σταματήσουν αυτή την δραστηριότητα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα αντιμετωπιστούν με νομικά μέσα.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους όρους εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να ρυθμιστεί ή να ακυρωθεί σύμφωνα με την κρίση μας και σύμφωνα με τη δραστηριότητα του προγράμματος, και σχετικές αναφορές και πληροφορίες που λαμβάνουμε. Οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές θα δημοσιευθούν στον ιστοχώρο μας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, θα πρέπει να αποχωρήσετε από το site και να διακόψετε περαιτέρω συμμετοχή σας. Η μελλοντική συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παραπομπής αποτελεί μια πλήρη αποδοχή των όρων μας. Προδιαγραφές:
1. Θα λάβετε ένα bonus $5 για την εγγραφή σας. Θα πρέπει να παρουσιάσετε τουλάχιστον ένα διακριτικό του site σας στον ιστοχώρο σας σε μια ευδιάκριτη θέση για τουλάχιστον 6 μήνες. Οι διαχειριστές μας θα επισκεφτούν τον ιστοχώρο σας μέσα στις επόμενες ημέρες για να τον επιθεωρήσουν. Εάν συμφωνήσουν με την τοποθέτηση του διακριτικού και του χαρακτήρα του ιστοχώρου, το bonus θα προστεθεί στα έσοδα σας και θα λάβετε μια σχετική ανακοίνωση στο email σας. Εάν δεν συμφωνούν με την τοποθέτηση του διακριτικού, το επίδομα δεν θα απονεμηθεί.
2. Για κάθε νέο επισκέπτη που προτείνετε, η Dreamstime θα διατηρήσει ένα αρχείο της IP του και θα τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή του. Τα cookies θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα αλλιώς η επίσκεψη δεν μπορεί να καταγραφεί. Εάν ο επισκέπτης επιστρέψει μέσα σε 30 ημέρες, το σύστημά μας θα τον/την αναγνωρίσει και θα απονείμει οποιοδήποτε εισόδημα δικαιούστε στον λογαριασμό σας.
3. Για κάθε νέο προτεινόμενο σας χρήστη που αγοράζει κάτι από το site, η Dreamstime θα σας απονέμει 10% για κάθε μια από τις συναλλαγές αγοράς του. Αυτό ισχύει για 3 χρόνια μετά από την εγγραφή του και μόνο για μέλη που δεν είχαν λογαριασμό στο Dreamstime.
4. Για κάθε νέο προτεινόμενο φωτογράφο από εσάς που ανεβάζει τις εικόνες του στην site, η Dreamstime θα σας απονέμει 10% από όλες τις πωλήσεις του, για 3 έτη μετά από την εγγραφή τους. Όπως και για τους αγοραστές, αυτό ισχύει μόνο για τους φωτογράφους που δεν είναι ή ήταν μέλη του Dreamstime.
5. Ο πελάτης που εσείς προτείνετε πρέπει να φθάσει στο site χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο από ένα διακριτικό του site, τον σύνδεσμο παραπομπής σας ή με την είσοδο της ταυτότητας παραπομπής σας κατά την εγγραφή του. Εάν ο επισκέπτης προήλθε από έναν σύνδεσμο παραπομπής σας, δεν χρειάζεται να εισαχθεί μια ταυτότητα παραπομπής
6. Όλες τα έσοδα προσθέτονται στον λογαριασμό σας. Μπορείτε να ζητήσετε πληρωμή των εσόδων σας μόλις το υπόλοιπο των εσόδων σας ξεπεράσει τα $100. Αυτό είναι το κανονικό υπόλοιπο και μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα έσοδα απο την πώληση των στοκ φωτογραφιών σας στο Dreamstime, εάν είστε φωτογράφος. Παρακαλώ σημειώστε, δεν θα λάβετε τα κάποια πληρωμή όταν ένας προτεινόμενος χρήστης ή ένας αγοραστής της εικόνας ενός προτεινόμενου φωτογράφου λάβει επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για την αγορά. Σε περίπτωση που έχετε λάβει ήδη το ποσό της πώλησης για τέτοια αγορά, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε μια επιστροφή μετρητών τέτοιων κεφαλαίων, το ποσό που λάβατε όσον αφορά τέτοια αγορά θα αφαιρεθεί από το υπόλοιπο σας. Μη παραίτηση δικαιώματος / διακοπής

Καμία ενέργεια της Dreamstime, εκτός από μια σαφή γραπτή Παραίτηση ή Τροποποίηση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση ή τροποποίηση αυτής της Συμφωνίας Χρήσης του site. Εάν βρεθεί οποιαδήποτε πρόταση αυτής της συμφωνίας μη εκτελέσιμη, οπουδήποτε είναι δυνατό, δεν έχει επιπτώσεις σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση και κάθε μια θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Tμήμα δωρεάν εικόνων:
Οποιοσδήποτε συνεργάτης μπορεί να δωρίσει εικόνες για το τμήμα δωρεάν εικόνων. Ο συνεργάτης είναι αρμόδιος για τη δωρεά και εξουσιοδοτεί την Dreamstime για να καταστήσει την εικόνα διαθέσιμη δωρεάν στους εγγραμμένους πελάτες του, που συνοδεύονται από την κανονική Άδεια Ελεύθερης Χρήσης. Εφ' όσον η εικόνα είναι διαθέσιμη δωρεάν, η Dreamstime δεν θα χρεώσει τους πελάτες για το download του αρχείου σε υψηλής ανάλυση και κανένα ποσό δεν θα τοποθετηθεί στον λογαριασμό του φωτογράφου που δώρισε την εικόνα.
Όλες οι δωρεές επιλέγονται από τους διαχειριστές. H Dreamstime επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιλεχτούν μόνο οι υποβολές που πιστεύει ότι είναι κατάλληλες για αυτό το τμήμα. Δικαιώματα & υποχρεώσεις συνεργατών - μη αποκλειστικότητα και αποκλειστικότητα:
Το Dreamstime.com σας δίνει την ευκαιρία να συνεργαστείτε με έναν από τους ακόλουθους τρεις τρόπους: συνεργάτες που ανεβάζουν τις εικόνες τους και που είναι διαθέσιμες για την πώληση και με άλλα πρακτορεία (ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), συνεργάτες που ανεβάζουν τις εικόνες τους για να πωλούνται αποκλειστικά στο Dreamstime.com (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ) και τους συνεργάτες που αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά από το Dreamstime.com (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ). Οι συνεργάτες πρέπει για να κρατήσουν τουλάχιστον εβδομήντα (70%) τοις εκατό του χαρτοφυλακίου τους online στο Dreamstime.com για μια περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας όποια αρχεία βρίσκονται online πάνω από έξι μήνες από την ημερομηνία αποδοχής τους οποιαδήποτε στιγμή. Έχετε την άδεια για να θέσετε εκτός λειτουργίας συνολικά τριάντα (30%) τοις εκατό του συνόλου των εικόνων σας που υποβάλατε σε περίοδο έξι (6) μηνών ή λιγότερο Εικόνες που τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν πάλι θα μετρηθούν ως οι νέες υποβολές άσχετο με το αν η ημερομηνία πρώτης υποβολής τους είναι προγενέστερη. Οι συνεργάτες θα λάβουν ένα ποσοστό από κάθε πώληση που πραγματοποιείται από την Dreamstime εξ ονόματός τους όπως περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους. Εξετάζοντας τη δυναμική φύση της βιομηχανίας, η Dreamstime και οι διανομείς της, οι θηγατρικές της, οι συνεργάτες της κ.λπ. μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τους φωτογράφους χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και μεθόδους μάρκετινγκ (όπως τα πακέτα πόντων ή συνδρομητικά πακέτα, τρίτοι διανομείς κλπ). Οι ακόλουθοι παράγραφοι αναφέρουν το ελάχιστο ποσοστό που πρόκειται να απονεμηθεί στο φωτογράφο από τη τιμή πώλησης, εκτός αν αναφέρεται κάτι άλλο στις διαφορετικές περιοχές του site (όπως οι <a href="https://www.dreamstime.com/alliances">τμήμα συμμαχιών </a>ή τμήμα πώλησης των εικόνων σας).  Κανένας συνεργάτης δεν έχει δικαίωμα να πληρωθεί, και η Dreamstime δεν είναι υποχρεωμένη να υποβάλει κάποια πληρωμή, έως ότου το συνολικό απλήρωτο ποσό εσόδων ενός συνεργάτη ξεπεράσει το ποσό των Εκατό Δολαρίων ΗΠΑ (US $100). Οι συνεργάτες δεν έχουν την άδεια για να κατεβάσουν το χαρτοφυλάκιό τους (εν μέρει ή εντελώς), ειδικά εάν αυτό εκτελείται προκειμένου να εκμεταλλευθούν οποιεσδήποτε διαθέσιμες εκπτώσεις και επιδόματα που παρέχονται από το Dreamstime.com.  Οι συνεργάτες που τυχόν έχασαν τις εικόνες τους κατά τη λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος καλούνται να έρθουν σε επαφή με την εξυπηρέτηση πελατών προκειμένου να λάβουν ένα αντίγραφο ή αντίγραφα των αρχείων τους. Μη αποκλειστικοί συνεργάτες: Ένας μη αποκλειστικός συνεργάτης είναι ένας καλλιτέχνης που διαθέτει προς πώληση τις εικόνες του που είναι διαθέσιμες για πώληση και σε άλλα πρακτορεία στοκ φωτογραφιών. Αυτοί οι συνεργάτες μπορούν να ανεβάσουν τις εικόνες τους στο Dreamstime.com και να πουλάνε τις ίδιες εικόνες και μέσω άλλων καναλιών. Οι μη αποκλειστικοί συνεργάτες λαμβάνουν το 30-50% της τιμής πώλησης που λαμβάνει το Dreamstime.com. Αποκλειστικές εικόνες: Ένας συνεργάτης μπορεί να συνεργαστεί με άλλα πρακτορεία εκτός από το Dreamstime.com. Εντούτοις, οι εικόνες που παρέχονται στο Dreamstime.com και που χαρακτηρίζονται ως αποκλειστικές θα πρέπει να πωλούνται μόνο στο Dreamstime.com. Μια αποκλειστική εικόνα αντιπροσωπεύεται από έννοιες, μοντέλα, γκαρνταρόμπα, και περιεχόμενο που παρέχουν ένα μοναδικό δημιουργικό μήνυμα και μικρές παραλλαγές στην εικόνα (για παράδειγμα παραλλαγές στη γωνία λήψης ή την στάση του μοντέλου) δεν καθιστούν μια εικόνα ως διαφορετική. Οι αποκλειστικές εικόνες μπορούν να πωληθούν μόνο μέσω του Dreamstime.com και δεν μπορούν να προσφερθούν μέσω άλλων καναλιών. Οι συνεισφέροντες θα λαμβάνουν μεταξύ του 34.5-57.5% της τιμής πώλησης που λαμβάνει το Dreamstime.com για τις αποκλειστικές εικόνες που έχουν συμβάλει. Ένας συνεργάτης μπορεί να αφαιρέσει τα δικαιώματα αποκλειστικότητας σε μια εικόνα του με γραπτή ειδοποίηση (30) ημερών στο Dreamstime.com. Αποκλειστικοί συνεργάτες: Ένας αποκλειστικός συνεργάτης δεν αντιπροσωπεύεται από κανένα άλλο πρακτορείο και θα εργαστεί αποκλειστικά με το Dreamstime.com για την πώληση των εικόνων του. Οι αποκλειστικοί συνεργάτες μπορούν, εντούτοις, να πωλήσουν τα έργα τέχνης τους σε άλλους αγοραστές με βάση ιδιωτικής σύμβασης μίσθωσης, έξω από αυτήν την συμφωνία. Οι αποκλειστικοί συνεργάτες μας λαμβάνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) της τιμής πώλησης που λαμβάνεται από το Dreamstime.com για τις αποκλειστικές εικόνες που πωλούνται από το Dreamstime.com, καθώς επίσης και $0.20 (είκοσι σεντ) για κάθε υποβολή που φορτώνεται και που γίνεται αποδεκτή από το Dreamstime.com. Το Dreamstime.com δεν υποχρεούται να αποδεχθεί όλες τις υποβολές ενός αποκλειστικού συνεργάτη και η αποδοχή των εικόνων γίνετε μόνο κατά τη κρίση του Dreamstime.com. το Dreamstime.com μπορεί να διακόψει τη συνεργασία με ένα αποκλειστικό συνεργάτη χωρίς προειδοποίηση. Ένας αποκλειστικός συνεργάτης μπορεί να διακόψει την αποκλειστική του σχέση με γραπτή ενημέρωση (30) ημερών στο Dreamstime.com.  Εάν ένας αποκλειστικός συνεργάτης διακόψει αυτήν την συμφωνία πριν από το πέρασμα έξι (6) μηνών, το Dreamstime.com επιφυλάσσει το δικαίωμα να ανακαλέσει όλες τις πληρωμές που έγιναν στον αποκλειστικό συνεργάτη πριν από τη λήξη της αποκλειστικής συνεργασίας. Αυτές οι πληρωμές περιλαμβάνουν και το επιπλέον ποσό που αποδίδετε στον συνεργάτη μετά από κάθε αποδεκτή υποβολή και το επιπρόσθετο ποσοστό που λαμβάνουν αποκλειστικοί συνεργάτες.

Εάν ένας συνεργάτης σπάσει αυτήν την συμφωνία αποκλειστικότητας, είτε για μια αποκλειστική εικόνα είτε ως αποκλειστικός συνεργάτης, το Dreamstime.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και να ανακαλέσει όλες τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αυτόν μέσω των πωλήσεων του Dreamstime.com αρχίζοντας από την ημερομηνία που η αποκλειστική εικόνα ή εικόνες ή το χαρτοφυλάκιο εντάχτηκαν στη συμφωνία αποκλειστικότητας.

Το Dreamstime.com διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει απαραίτητα για να προστατεύσει τα δικαιώματά του, όλα τα δικαιώματα από τα οποία είναι συγκεκριμένα με επιφύλαξη.