Πώς να Πουλήστε Φωτογραφίες, Εικόνες & Βίντεο με Dreamstime

Καθένας μπορεί να γίνει μέλος της κοινότητάς μας και να πουλήσουν τις φωτογραφίες, εικόνες ή / και τα βίντεο τους. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τους όρους μας εδώ. Επίσης, μπορείτε πάντα να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να ανεβάσετε εικόνες και βίντεο στο FAQ τμήμα μας. Λάβετε υπόψη ότι διατηρούμε το δικαίωμα για να επιλέξουμε το περιεχόμενό και να δεχόμαστε μόνο τα ποιοτηκά αρχεία, μετά την αξιολόγηση τους από τεχνική άποψη, αισθητικά και εμπορικά.  Για κάθε συναλλαγή, ο φωτογράφος λαμβάνει αμοιβή 25%-50%. Οι αποκλειστικές εικόνες λαμβάνουν ένα πρόσθετο επίδομα 10%, ενώ οι αποκλειστικοί φωτογράφοι απολαμβάνουν αμοιβή 60% και ένα πρόσθετο επίδομα $0.20 για κάθε εγκεκριμένη υποβολή.  Δινουμε μπόνους  πάντα για τα πρώτα 100 εγκεκριμένα αρχεία, μετά από το οποίο χορηγείται με βάση τη συναλλαγματική λήψη / εικόνα σας, η οποία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,1.
Οποιοσδήποτε φωτογράφος μπορεί να ζητήσει να πληρωθεί για τις πωλήσεις του/της από το Dreamstime.com μόλις φθάσει το υπόλοιπό σας στα $100 και ο φωτογράφος υποβάλλει ένα αίτημα πληρωμής από το χώρο διαχείρισης. Ζητάμε από τους συνεργάτες μας να διατηρούν/κρατούν online ένα ελάχιστο 70% των εγκεκριμένων/αποδεκτών υποβολών τους για τουλάχιστον 6 μήνες. Όταν εγκριθεί, το αρχείο σας θα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων ως αρχείο 1 επίπεδο. Οσες φορές θα κατεβαστεί, η εικόνα / βίντεο θα κινείται σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να πωλεί για μια υψηλότερη τιμή. Ο παρακάτω πίνακας σας δείχνει την πλήρη διάρθρωση των τιμών και το επίπεδο:

Κέρδη Ανα Εικόνα από Εγγραμμένους Χρήστες Λήψεις*

*Αυτές είναι μεγιστες τιμές.

Τα έσοδα από επεκταμένες άδειες


 • άδεια
 • Μη αποκλειστική
  εικόνα
 • Αποκλειστική
  εικόνα
 • Αποκλειστική
  User
 • SR-EL1
  αποκλειστικότητα 1 έτους
 • 50%
  (1/4 SR-EL τιμή)
 • 60%
  (1/4 SR-EL τιμή)
 • 60%
  (1/4 SR-EL τιμή)
 • SR-EL3
  3 έτη αποκλειστικότητας
 • 50%
  (3/5 SR-EL τιμή)
 • 60%
  (3/5 SR-EL τιμή)
 • 60%
  (3/5 SR-EL τιμή)
 • SR-EL
  Πώληση δικαιωμάτων
 • 50%
 • 60%
 • 60%
Η παρούσα δομή τιμολόγησης εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2010. Σημειώστε ότι οι πιστώσεις που έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν μπορεί να βασίζονται σε μια διαφορετική δομή τιμολόγησης. Προκειμένου να συναντηθούν η δυναμική του κλάδου, οι τάσεις αγοράς, οι τεχνολογικές και βελτιώσεις γνώσης, η Dreamstime εκτελεί τις κανονικές αναπροσαρμογές στην τιμολόγησή του.

Η Dreamstime.com ενεργεί ως μεσολαβητής που παρέχει  ποιοτικές εικόνες στους επαγγελματίες του τομέα, ενώ παράλληλα βοηθά επαγγελματίες ή/και ερασιτέχνες φωτογράφους να πωλήσουν το πορτφόλιό τους online. Δεν απαιτούμε την αποκλειστικότητα για τις εικόνες που ανεβάζετε, αλλά οι εικόνες που ανεβάζετε υπάγονται στους όρους και προϋποθέσει μας. Επιπλέον πρέπει να είστε ο κύριος των δικαιωμάτων για κάθε εικόνα που ανεβάζετε στη βάση δεδομένων μας.

Πως να πουλήσετε τις εικόνες σας:

Το πρώτο βήμα στην πώληση των εικόνων σας είναι να εγγραφείτε δωρεάν στο site, στη Σελίδα εγγραφής.

Πριν από τη μεταφόρτωση ενός αρχείου θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα κριτήρια ταιριάζουν με την εικόνα σας:

 • η εικόνα πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και είστε κύριος των πνευματικών δικαιωμάτων σε ότι έχει να κάνει με αυτή
 • η εικόνα πρέπει να είναι τουλαχιστον 3MP ανάλυση ή περισσότερα
 • πρέπει να είναι RGB, αποθηκευμένη σε υψηλή ποιότητα JPG (100% ή level 12)
 • -να έχετε Άδεια Μοντέλου για όλα τα αναγνωρίσιμα άτομα στην εικόνα σας
 • για traced εικονογραφήσεις ανεβάσετε την πρωτότυπη εικόνα στην περιοχή Άδειων Ιδιοκτησίας (αν δεν είναι η περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε ότι είναι η δική σας δουλειά που δημιουργήσατε από μηδέν, στην περιοχή "Σχόλια για διαχειριστές")
 • -να ελέγξτε την εικόνα προσεκτικά για τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, οτιδήποτε έχει σχέση με μάρκα, λογότυπο, χαρακτήρες από κινούμενα σχέδια ή κινηματογραφικές ταινίες. Επίσης μερικά κτήρια που προστατεύονται κάτω από ένα εμπορικό σήμα, νέα γλυπτά, αυτοκίνητα όπως Ferrari και Porsche, μοτοσικλέτες Harley Davidson, το μπουκάλι της κόκα κόλα, το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων
 • -να ελέγξτε την εικόνα για όλα τα ελαττώματα που εμφανίζονται στη λίστα αυτής της οδηγίας
 • -να μη ανεβάσετε προσβλητικό περιεχόμενο όπως εντελώς γυμνά, ναρκωτικά, ανθρώπους σε προσβλητικές στάσεις, ρατσιστικά
 • -να προσθέστε μια σχετική περιγραφή στην εικόνα σας. Θα πρέπει να είναι περισσότερες από μια λέξεις και να εξηγεί την εικόνα
 • να μην γράψετε το όνομα και την περιγραφή εικόνας με κεφαλαία γράμματα
 • -Άδεια Μοντλελου πρέπει να είνα JPEG ή PDF, τα ονόματα αρχείων πρέπει να περιέχουν μόνο γράμματα και αριθμούς , χωρίς ειδικούς χαρακτήρες.

ανεβάστε τα αρχεία σας