Συλλογές

Αυτή η περιοχή συγκεντρώνει εικόνες από ένα συγκεκριμένο θέμα ή με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι σχεδιαστές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για τη μελλοντική αναφορά και οι φωτογράφοι μπορούν να τις καταχωρήσουν με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι συλλογές που εμφανίζονται εδώ έχουν δημιουργηθεί από τα μέλη της κοινότητας και περιέχουν την δουλειά πολλών διαφορετικών φωτογράφων. Ο δημιουργός μίας συλλογής δεν είναι ο φωτογράφος που έβγαλε τις συμπεριλαμβανόμενες φωτογραφίες (αν και μπορεί να συμπεριλαμβάνει δικές του φωτογραφίες) αλλά ο διαχειριστής της.