Επίδραση όξινης βροχής

Δικαίωμα-ελεύθερος Στοκ Φωτογραφίες
  • ?
$500.00USD
$1,200.00USD
$2,000.00USD
We accept all major credit cards from the United States.
ID 19783143 | Dreamstime.com
5
88

Δέντρα στα πολωνικά βουνά που καταστρέφονται από την όξινη βροχή. Η όξινη βροχή είναι μια βροχή ή οποιαδήποτε άλληδήποτε μορφή της πτώσης που είναι κατ'ασυνήθιστο τρόπο όξινη, σημαίνοντας ότι κατέχει τα ανυψωμένα επίπεδα ιόντων υδρογόνου (χαμηλό pH). Μπορεί να έχει τα επιβλαβή αποτελέσματα στα φυτά, τα υδρόβια ζώα, και την υποδομή μέσω της διαδικασίας της υγρής απόθεσης. Η όξινη βροχή προκαλείται από τις εκπομπές των οξειδίων διοξειδίου και αζώτου θείου που αντιδρούν με τα μόρια ύδατος στην ατμόσφαιρα στα οξέα προϊόντων.