Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Yuniar Wibowo