Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Siegfried Werginz