Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Spiroview Inc.