Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Veronika Busheva