Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Putilich