Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Puskar Nepal