Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Pradit Lohhana