Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Peter Verreussel

 Bitcoins με το βέλος που δείχνει επάνω ελεύθερη απεικόνιση δικαιώματος Bitcoins με το βέλος που δείχνει επάνω