Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Pawaris Vudhipanee