Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Panupong Mongkootkharn