Τελευταία Βίντεο του Niradj

 Ψάρια σκοπέλων από την ακτή, Μαλδίβες απόθεμα βίντεο Ψάρια σκοπέλων από την ακτή, Μαλδίβες  Ψάρια παπαγάλων από την ακτή, Μαλδίβες απόθεμα βίντεο Ψάρια παπαγάλων από την ακτή, Μαλδίβες  Σχολείο των ψαριών από την ακτή, Μαλδίβες απόθεμα βίντεο Σχολείο των ψαριών από την ακτή, Μαλδίβες