Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Methaporn Musikapala