Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Kittipong Kongpim