Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Joanne Eastope

 Χρυσό αχλάδι σε 18 τοις εκατό γκρίζου υποβάθρου με τη σκιά ελεύθερη απεικόνιση δικαιώματος
Χρυσό αχλάδι σε 18 τοις εκατό γκρίζου υποβάθρου με τη σκιά