Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Yuwadit Yaemjaroenwong