Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Ihor Bai