Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Haris Amrullah