Τελευταία Βίντεο του Gatis Vilbrants

 Πάνω από τα σύννεφα και κάτω από αυτά Πρωινός ήλιος, ομίχλη και θάλασσα φιλμ μικρού μήκους Πάνω από τα σύννεφα και κάτω από αυτά Πρωινός ήλιος, ομίχλη και θάλασσα