Dreamstime FAQ - Φορολογικό κέντρο & παρακράτηση φόρων

Μόλις συμπληρώσετε το έντυπο W-8BEN θα παρακρατήσουμε το φορολογικό ποσοστό που προσδιορίζεται στη συνθήκη φόρου εισοδήματος της χώρας σας. Για παράδειγμα: Εάν η χώρα σας έχει ένα ποσοστό φόρου παρακράτησης 10%, και έχετε έσοδα $150 από Αμερικάνους αγοραστές στο Dreamstime.com - η καθαρή πληρωμή σας από το Dreamstime.com θα είναι $135 ($150 - $15 (φόρος παρακράτησης 10%) = $135)

Πάνω

Πρέπει να επισκεφτείτε τοφορολογικό κέντρο μας και να συμπληρώσετε τις ανάλογες πληροφορίες. Επίσης, πρέπει να λάβετε έναν αριθμό ITIN (EIN για τις εταιρίες) με την υποβολή της κατάλληλης αίτησης στην υπηρεσία IRS (για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τοφορολογικό κέντρομας).

Πάνω

Αφού συμπληρώσετε το έντυπο W-7 (δείτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο φορολογικό κέντρο μας) και να παράσχετε την απαραίτητη τεκμηρίωση όπως περιγράφεται ανωτέρω, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα ITIN αριθμό με έναν από τους ακόλουθους τρεις τρόπους: 1. ταχυδρομικώς μέσω του IRS, με σχετικές λεπτομέρειες διαθέσιμες εδώ: http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=96287,00.html 2. χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ενός IRS-εξουσιοδοτημένου συνεργάτη στη χώρα σας 3. με επίσκεψη σεκέντρο βοήθειας φορολογούμενων IRS (IRS Taxpayer Assistance Center) στη Φρανκφούρτη, το Λονδίνο, ή το Παρίσι, όπου θα σας παράσχουν οδηγίες σχετικά με τις ITIN αιτήσεις http://www.irs.gov/localcontacts/article/0,,id=101292,00.html

Πάνω

Όλοι οι μη-Αμερικάνοι συνεργάτες πρέπει για να συμπληρώσουν το τμήμα Ι (Part I) του W-8BEN και να συμφωνήσουν με την πιστοποίηση στο τμήμα IV (Part IV) προτού να γίνουν οι εικόνες τους διαθέσιμες στο Dreamstime.com. Σημαντική σημείωση: Εάν δικαιούστε τα οφέλη μιας φορολογικής συνθήκης που θα μειώσουν ή θα σας απαλλάξουν από την υποχρέωση παρακράτησής φόρων και επιθυμείτε να απαιτήσετε αυτά τα οφέλη, θα ΠΡΕΠΕΙ να συμπληρώσετε το τμήμα ΙΙ (Part II) του W-8BEN. Οι συνεργάτες θα πρέπει να παρέχουν έναν αριθμό αναγνώρισης Αμερικανικών φορολογούμενων (US Taxpayer Identification Number – US TIN) στη σειρά 6 του τμήματος Ι (Part I) προτού να γίνει αποδεκτό ένα αίτημα για αναγνώριση μιας συνθήκης.

Πάνω

Ένα προ-συμπληρωμένο δείγμα ενός έντυπου W8 είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ΣΥΝΔΕΣΜΟ. Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι τροποποιείτε τα πεδία όπου απαιτείται σύμφωνα με την περίπτωσή σας.

Πάνω

Για να δείτε την λίστα των χωρών που έχουν φορολογική συνθήκη με τις ΗΠΑ κάντε κλικ εδώ.

Πάνω

Οι φόροι παρακράτησης εφαρμόζονται μόνο σε πωλήσεις που προέρχονται από Αμερικάνους αγοραστές. Εάν είχατε τις πωλήσεις από μη-Αμερικάνους αγοραστές, τότε αυτές δεν υπόκεινται σε αυτόν τον φόρο.

Πάνω

Η Dreamstime LLC είναι υποχρεωμένη να αφαιρέσει το φόρο παρακράτησης 30% από πωλήσεις δικαιωμάτων σε Αμερικάνους που αποδίδονται στα άτομα και επιχειρήσεις που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι Αμερικής. Το ποσοστό του 30% του φόρου παρακράτησης μπορεί να μειωθεί ή να εξαιρεθεί εντελώς εάν είστε κάτοικος μιας χώρας η οποία έχει κάποια σχετική συνθήκη με τις ΗΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβάλετε στην Dreamstime LLC μια αίτηση επεξηγώντας τη σχετική συνθήκη της χώρας διαμονής σας. Εδώ μπορείτε να δείτε την λίστα των χωρών που έχουν φορολογική συνθήκη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα αντίστοιχα ποσοστά φορολόγησης.

Πάνω

Ο φόρος παρακράτησης εφαρμόζεται μόνο στους μη-Αμερικάνους συνεργάτες. Εάν είστε αμερικανικός συνεργάτης, θα πρέπει πάλι να επισκεφτείτε το φορολογικό μας κέντρο και να συμπληρώσετε τις ανάλογες πληροφορίες.

Πάνω

Η Dreamstime LLC (ιδιοκτήτρια του Dreamstime.com) είναι μια επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό, η Dreamstime LLC πρέπει να ακολουθεί και να συμμορφώνετε με τους φορολογικούς νόμους των ΗΠΑ. Αυτοί οι νόμοι επιβάλουν την παρακράτηση φόρων από πληρωμές που έχουν γίνει για την αγορά δικαιωμάτων χρήσης των εικόνων που έχουν γίνει από Αμερικάνους και τα κέρδη τους έχουν απονεμηθεί σε επιχειρήσεις η/και ανθρώπους που δεν είναι κάτοικοι ή πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πάνω

Όλα τα κέρδη για μη-Αμερικάνους συνεργάτες που προέρχονται από Αμερικάνους αγοραστές υπόκεινται στην διαδικασία παρακράτησης φόρων από τις ΗΠΑ. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό εφαρμόζεται από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2010. Ως εκ τούτου, όλα τα κέρδη πριν από αυτή την ημερομηνία ΔΕΝ επηρεάζονται από αυτή τη διαδικασία παρακράτησης, ανεξάρτητα από την πηγή τους.

Πάνω

Το Dreamstime αφαιρεί τους αντίστοιχους φόρους από κάθε αγορά που πραγματοποιείται από Αμερικάνους αγοραστές από τους μη-Αμερικάνους πωλητές. Για το λόγο αυτό τα κέρδη που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας έχουν ήδη αντικατοπτρίζουν αυτή την ενέργεια. Με το τρόπο αυτό μπορείτε να ζητήσετε την πληρωμή των κερδών σας μόλις φτάσουν το σύνολο των $100. Θα είστε σε θέση να δείτε το ποσό που παρακρατείται ανά πληρωμή στη περιοχή διαχείρισης πατώντας το κουμπί οικονομική δραστηριότητα αφού υποβάλετε το αίτημα πληρωμής σας.

Πάνω

Ναι. Πρέπει να έχουμε από εσάς συμπληρωμένο το έντυπό W-8BEN προκειμένου να εφαρμοστεί η απαλλαγή ή η μείωση ποσοστού παρακράτησης φόρων της συνθήκης της χώρας σας.

Πάνω

Για να εξασφαλίσει ότι οι νόμοι φορολογικής παρακράτησης εφαρμόζονται σωστά, η Αμερικάνικη φορολογική υπηρεσία (IRS) έχει σχεδιάσει τη αίτηση W-8BEN για: - Την πιστοποίηση ότι εσείς ή η επιχείρησή σας δεν είστε Αμερικάνος πολίτης ή μόνιμος κάτοικος Αμερικής, ή/και – για απαίτηση για τη μείωση, ή την απαλλαγή του Αμερικάνικου φόρου παρακράτησης στο πλαίσιο μιας εφαρμόσιμης συνθήκης του φόρου εισοδήματος. Πρέπει για να λάβουμε μία αίτηση W-8BEN (ή την σχετική αίτηση W-8) από κάθε συνεργάτη που δεν είναι Αμερικάνος πολίτης ή μόνιμος κάτοικος Αμερικής. Δείτε άμεσα την αίτηση W-8BEN online κάνοντας κλικ εδώ. Θα μπορέσετε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο online μέσα σε λίγα λεπτά. Σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις, ίσως να χρειαστεί ολοκληρώσετε αυτήν την διαδικασία offline. Εάν αυτή η περίπτωση ισχύει για σας, παρακαλώ εκτυπώστε τις αιτήσεις και στείλτε τες μας ταχυδρομικώς. Υπάρχουν εκτυπώσιμες οδηγίες σε μορφή PDF που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Εάν δεν είστε σίγουροι για το τι ισχύει στην περίπτωση σας, δείτε τις οδηγίες για την αίτηση W-8BEN ή/και επισκεφτείτε έναν φοροτεχνικό σύμβουλο.

Πάνω

Εάν δεν κατοικείτε σε χώρα που υπάρχει φορολογική συνθήκη, τότε θα αφαιρέσουμε 30% φόρο παρακράτησης για όλα έσοδα που προέρχονται από πωλήσεις σε αμερικανικούς αγοραστές. Επιπλέον, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο W-8BEN στο φορολογικό κέντρο μας. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ανάγκη να παρέχετε τον ITIN αριθμό.

Πάνω

Μπορεί να είστε σε θέση να απαιτήσετε φορολογική πίστωση στην χώρα σας σχετικά με οποιοδήποτε Αμερικανικό φόρο παρακράτησης που αφαιρείται από τα έσοδα σας. Σας συστήνουμε να συμβουλευτείτε έναν φοροτεχνικό σύμβουλο στη χώρα σας σχετικά με αυτό.

Πάνω