FAQ /

Αυτό διαφέρει για κάθε FTP εφαρμογή. Συνήθως είναι μια επιλογή που βρίσκεται στις "Connection Preferences", "Connection Settings" ή στα "Advanced settings".

Πάνω