Λιμενοβραχίονας Los Muertos, η καινοτομία μας Στοκ Εικόνα Λιμενοβραχίονας Los Muertos, η καινοτομία μας