Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Davide Toscani