Συλλογές

Αυτή η περιοχή συγκεντρώνει εικόνες από ένα συγκεκριμένο θέμα ή με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι σχεδιαστές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για τη μελλοντική αναφορά και οι φωτογράφοι μπορούν να τις καταχωρήσουν με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι συλλογές που εμφανίζονται εδώ έχουν δημιουργηθεί από τα μέλη της κοινότητας και περιέχουν την δουλειά πολλών διαφορετικών φωτογράφων. Ο δημιουργός μίας συλλογής δεν είναι ο φωτογράφος που έβγαλε τις συμπεριλαμβανόμενες φωτογραφίες (αν και μπορεί να συμπεριλαμβάνει δικές του φωτογραφίες) αλλά ο διαχειριστής της.

Μια συλλογή πρέπει να περιλαμβάνει εικόνες από τουλάχιστον 5 διαφορετικούς χρήστες προκειμένου δημοσιευτεί αλλιώς η πρόσβαση από άλλους χρήστες θα είναι δυνατή μόνο με την χρήση URL (διεύθυνσης). Μπορείτε να ξεκινήσετε την δημιουργία μιας νέας συλλογής με την επιλογή Συλλογές που βρίσκετε κάτω από τη περιοχή διαχείρισης, ή άμεσα από την σελίδα όπου βρίσκετε η εικόνα.


Οι ποιο πρόσφατες συλλογές

Κορυφαίες συλλογές