Τελευταία Βίντεο του Chris Morris

 Αρκετά λίμνη στον ασθενή άνεμο - ο κηφήνας πυροβόλησε 60 μέτρα υψηλό απόθεμα βίντεο Αρκετά λίμνη στον ασθενή άνεμο - ο κηφήνας πυροβόλησε 60 μέτρα υψηλό  Κυκλοφορία πρωινού εθνικών οδών - ο κηφήνας πυροβόλησε 60 μέτρα υψηλό φιλμ μικρού μήκους Κυκλοφορία πρωινού εθνικών οδών - ο κηφήνας πυροβόλησε 60 μέτρα υψηλό  Αυστραλιανό εγχώριο κτήμα επιφάνειας - ο κηφήνας πυροβόλησε 80 μέτρα υψηλό απόθεμα βίντεο Αυστραλιανό εγχώριο κτήμα επιφάνειας - ο κηφήνας πυροβόλησε 80 μέτρα υψηλό