Πίνακας ανακοινώσεων του Dreamstime


Για να μπορέσετε να υποβάλετε κάποιο μήνυμα θα πρέπει να πρώτα να έχετε συνδεθεί.
Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε εάν είστε νέος χρήστης.

Dreamstime and stock photography
Day dreaming
Dreams on a daily basis - Everything related to the site goes here (except questions about refusals; email them to support please)
9,171 Θέματα
117,846 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 11:43, δημοσίευσε σε
My last editor choice
New members
You're a newbie on Dreamstime. Introduce yourself here.
4,819 Θέματα
49,399 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 12:19, δημοσίευσε σε
Just arrived
Photo, illustrations & video requests
You're a designer looking for a special stock? Ask photographers here! Contributors, please post only if your image matches the requirements and email support for a priority review.
1,875 Θέματα
22,735 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 21:00, δημοσίευσε σε
лосось вектор
Suggestions and policies
Your dreams - features you would like to see, questions about what is acceptable and what is not. Do a search on the boards to see if your idea was not discussed already.
2,407 Θέματα
14,816 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 4 days ago at 09:39, δημοσίευσε σε
Image recognition and key words suggestions
Photography & video discussions
Stock video and footage
The newest content available on Dreamstime. Tune here to find out the tech specs and tips from admins or fellow contributors.
131 Θέματα
1,493 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 09/13/2018, δημοσίευσε σε
Post Your Latest Stock Footage Upload
General
Techniques, locations, tips and tricks, post processing.
2,102 Θέματα
14,407 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 4 days ago at 12:11, δημοσίευσε σε
Description to Keywords
Digital and film
Latest models, lenses and filters, exposure techniques.
745 Θέματα
6,375 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 08/13/2018, δημοσίευσε σε
ISO & Noise
Positive criticism
Ask for critiques from designers or photographers, discuss other images. Don't use this area to promote your portfolio but to increase your skills.
982 Θέματα
7,650 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 5 days ago at 10:02, δημοσίευσε σε
16 sales ... criticise please
Design discussions
Illustrators
A place for illustrators to share ideas and techniques.
402 Θέματα
3,230 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 08/28/2018, δημοσίευσε σε
How do I message an Illustrator?
Dreamstime in Action!
Stock photos in action, sites that are using Dreamstime's photos.
926 Θέματα
16,735 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 4 days ago at 15:05, δημοσίευσε σε
Show your keywords in action!
Web design
HTML/DHTML, CSS, scripting, databases.
130 Θέματα
959 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 2 days ago at 09:24, δημοσίευσε σε
Using letters from vector alphabet
Photoshop
Techniques, advices, tips & tricks
327 Θέματα
2,475 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 09/15/2018, δημοσίευσε σε
What do you edit, in Photoshop?
Print & Prepress
General discussions regarding printing and DTP, resolution, colours palette.
46 Θέματα
333 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 08/11/2018, δημοσίευσε σε
Do i need to change RGB to CMYK?
Other
Free discussions
Everything off topic goes here. Moderated discussions, please behave.
1,758 Θέματα
101,639 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 10:19, δημοσίευσε σε
Nice