Πίνακας ανακοινώσεων του Dreamstime


Για να μπορέσετε να υποβάλετε κάποιο μήνυμα θα πρέπει να πρώτα να έχετε συνδεθεί.
Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε εάν είστε νέος χρήστης.

Dreamstime and stock photography
Day dreaming
Dreams on a daily basis - Everything related to the site goes here (except questions about refusals; email them to support please)
8,910 θέματα
114,415 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 15:47, δημοσίευσε σε
ClipartFest
Dreamstime blogs
Comments from the blogging section and links to the articles can be viewed in a forum format here. Enhanced communication between forums and blogs.
20,536 θέματα
164,811 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 00:38, δημοσίευσε σε
Popular leveling agent products from HT Fine
New members
You're a newbie on Dreamstime. Introduce yourself here.
4,656 θέματα
48,440 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 03:49, δημοσίευσε σε
New to dreamstime
Photo, illustrations & video requests
You're a designer looking for a special stock? Ask photographers here! Contributors, please post only if your image matches the requirements and email support for a priority review.
1,720 θέματα
22,197 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 12:53, δημοσίευσε σε
CD album cover
Suggestions and policies
Your dreams - features you would like to see, questions about what is acceptable and what is not. Do a search on the boards to see if your idea was not discussed already.
2,319 θέματα
14,386 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 2 days ago at 04:21, δημοσίευσε σε
Payout Rounding
Photography & video discussions
Stock video and footage
The newest content available on Dreamstime. Tune here to find out the tech specs and tips from admins or fellow contributors.
118 θέματα
1,331 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 12:37, δημοσίευσε σε
Post Your Latest Stock Footage Upload
General
Techniques, locations, tips and tricks, post processing.
1,983 θέματα
13,812 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 03:38, δημοσίευσε σε
Targets
Digital and film
Latest models, lenses and filters, exposure techniques.
738 θέματα
6,328 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 04/12/2017, δημοσίευσε σε
ISO & Noise
Positive criticism
Ask for critiques from designers or photographers, discuss other images. Don't use this area to promote your portfolio but to increase your skills.
943 θέματα
7,457 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 04/10/2017, δημοσίευσε σε
Can someone critique my illustration for the a sky full of stars assignment
Design discussions
Illustrators
A place for illustrators to share ideas and techniques.
380 θέματα
3,111 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 04/08/2017, δημοσίευσε σε
Buy My New File And MAke me successful contributor at Dreamstime
Dreamstime in Action!
Stock photos in action, sites that are using Dreamstime's photos.
917 θέματα
16,407 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 3 days ago at 01:46, δημοσίευσε σε
Show your keywords in action!
Web design
HTML/DHTML, CSS, scripting, databases.
128 θέματα
944 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 04/19/2017, δημοσίευσε σε
At last! My new web site completed.
Photoshop
Techniques, advices, tips & tricks
319 θέματα
2,428 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 6 days ago at 09:42, δημοσίευσε σε
Why is Prisma becoming more popular compared to other photo-editing apps?
Print & Prepress
General discussions regarding printing and DTP, resolution, colours palette.
45 θέματα
327 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 10/28/2016, δημοσίευσε σε
Ebook cover and copyright...
Other
Free discussions
Everything off topic goes here. Moderated discussions, please behave.
1,674 θέματα
92,198 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 03:54, δημοσίευσε σε
Nice