Πίνακας ανακοινώσεων του Dreamstime


Για να μπορέσετε να υποβάλετε κάποιο μήνυμα θα πρέπει να πρώτα να έχετε συνδεθεί.
Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε εάν είστε νέος χρήστης.

Dreamstime and stock photography
Day dreaming
Dreams on a daily basis - Everything related to the site goes here (except questions about refusals; email them to support please)
9,030 Θέματα
116,131 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 09:01, δημοσίευσε σε
Suggesting keywords
Dreamstime blogs
Comments from the blogging section and links to the articles can be viewed in a forum format here. Enhanced communication between forums and blogs.
21,307 Θέματα
167,747 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 09:07, δημοσίευσε σε
A Numbers Game – What Does It Really Mean?
New members
You're a newbie on Dreamstime. Introduce yourself here.
4,731 Θέματα
48,891 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 13:50, δημοσίευσε σε
Hello new from the netherlands
Photo, illustrations & video requests
You're a designer looking for a special stock? Ask photographers here! Contributors, please post only if your image matches the requirements and email support for a priority review.
1,790 Θέματα
22,472 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 2 days ago at 04:41, δημοσίευσε σε
Clouds in blue skies 120x180 cm
Suggestions and policies
Your dreams - features you would like to see, questions about what is acceptable and what is not. Do a search on the boards to see if your idea was not discussed already.
2,364 Θέματα
14,582 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 07:24, δημοσίευσε σε
TIFF as an additional format for HDR images istead of RAW
Photography & video discussions
Stock video and footage
The newest content available on Dreamstime. Tune here to find out the tech specs and tips from admins or fellow contributors.
124 Θέματα
1,412 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 6 days ago at 07:01, δημοσίευσε σε
Photo details of more than one photo
General
Techniques, locations, tips and tricks, post processing.
2,036 Θέματα
14,113 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 6 days ago at 08:05, δημοσίευσε σε
No. of sales vs no. of downloads for an image
Digital and film
Latest models, lenses and filters, exposure techniques.
743 Θέματα
6,353 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 08:43, δημοσίευσε σε
Cameras
Positive criticism
Ask for critiques from designers or photographers, discuss other images. Don't use this area to promote your portfolio but to increase your skills.
955 Θέματα
7,536 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 11/12/2017, δημοσίευσε σε
1 sell / month , pls review my portofolio
Design discussions
Illustrators
A place for illustrators to share ideas and techniques.
393 Θέματα
3,189 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 10/20/2017, δημοσίευσε σε
Download bought illustration
Dreamstime in Action!
Stock photos in action, sites that are using Dreamstime's photos.
919 Θέματα
16,581 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 3 days ago at 03:10, δημοσίευσε σε
Show your keywords in action!
Web design
HTML/DHTML, CSS, scripting, databases.
129 Θέματα
947 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 09/28/2017, δημοσίευσε σε
Images for websites
Photoshop
Techniques, advices, tips & tricks
321 Θέματα
2,443 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 09/25/2017, δημοσίευσε σε
Transparent background question
Print & Prepress
General discussions regarding printing and DTP, resolution, colours palette.
46 Θέματα
330 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 07/16/2017, δημοσίευσε σε
Screen printing
Other
Free discussions
Everything off topic goes here. Moderated discussions, please behave.
1,716 Θέματα
96,793 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 08:36, δημοσίευσε σε
Nice