Πίνακας ανακοινώσεων του Dreamstime


Για να μπορέσετε να υποβάλετε κάποιο μήνυμα θα πρέπει να πρώτα να έχετε συνδεθεί.
Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε εάν είστε νέος χρήστης.

Dreamstime and stock photography
Day dreaming
Dreams on a daily basis - Everything related to the site goes here (except questions about refusals; email them to support please)
8,967 θέματα
115,287 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 19:07, δημοσίευσε σε
Dreamstime, with a different look
Dreamstime blogs
Comments from the blogging section and links to the articles can be viewed in a forum format here. Enhanced communication between forums and blogs.
21,016 θέματα
166,710 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 19:56, δημοσίευσε σε
EXOTIC FLOWERS
New members
You're a newbie on Dreamstime. Introduce yourself here.
4,701 θέματα
48,708 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 3 days ago at 10:03, δημοσίευσε σε
Hello, beautiful people ! ;)
Photo, illustrations & video requests
You're a designer looking for a special stock? Ask photographers here! Contributors, please post only if your image matches the requirements and email support for a priority review.
1,754 θέματα
22,349 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 18:54, δημοσίευσε σε
Circe Invidiosa
Suggestions and policies
Your dreams - features you would like to see, questions about what is acceptable and what is not. Do a search on the boards to see if your idea was not discussed already.
2,345 θέματα
14,505 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 2 days ago at 08:30, δημοσίευσε σε
Buying Own Photos
Photography & video discussions
Stock video and footage
The newest content available on Dreamstime. Tune here to find out the tech specs and tips from admins or fellow contributors.
120 θέματα
1,366 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 3 days ago at 09:45, δημοσίευσε σε
Post Your Latest Stock Footage Upload
General
Techniques, locations, tips and tricks, post processing.
2,008 θέματα
13,971 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 07:53, δημοσίευσε σε
DREAMSTIME ALLOWS THIS
Digital and film
Latest models, lenses and filters, exposure techniques.
741 θέματα
6,340 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 07/07/2017, δημοσίευσε σε
Yongnuo 50mm f/1.8
Positive criticism
Ask for critiques from designers or photographers, discuss other images. Don't use this area to promote your portfolio but to increase your skills.
950 θέματα
7,504 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 3 days ago at 13:22, δημοσίευσε σε
1 sell / month , pls review my portofolio
Design discussions
Illustrators
A place for illustrators to share ideas and techniques.
386 θέματα
3,156 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 3 days ago at 09:28, δημοσίευσε σε
3D renders and what is allowed
Dreamstime in Action!
Stock photos in action, sites that are using Dreamstime's photos.
919 θέματα
16,505 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 08:16, δημοσίευσε σε
Show your keywords in action!
Web design
HTML/DHTML, CSS, scripting, databases.
128 θέματα
944 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 04/19/2017, δημοσίευσε σε
At last! My new web site completed.
Photoshop
Techniques, advices, tips & tricks
322 θέματα
2,442 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 05:12, δημοσίευσε σε
Frequency Separation Retouching in Photoshop
Print & Prepress
General discussions regarding printing and DTP, resolution, colours palette.
46 θέματα
330 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 07/16/2017, δημοσίευσε σε
Screen printing
Other
Free discussions
Everything off topic goes here. Moderated discussions, please behave.
1,693 θέματα
94,245 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 22:56, δημοσίευσε σε
Nice