Πίνακας ανακοινώσεων του Dreamstime


Για να μπορέσετε να υποβάλετε κάποιο μήνυμα θα πρέπει να πρώτα να έχετε συνδεθεί.
Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε εάν είστε νέος χρήστης.

Dreamstime and stock photography
Day dreaming
Dreams on a daily basis - Everything related to the site goes here (except questions about refusals; email them to support please)
9,136 Θέματα
117,432 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 11:01, δημοσίευσε σε
How to Find Great Shots While on the Road - winners
New members
You're a newbie on Dreamstime. Introduce yourself here.
4,789 Θέματα
49,223 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 13:25, δημοσίευσε σε
Hi from Brasil
Photo, illustrations & video requests
You're a designer looking for a special stock? Ask photographers here! Contributors, please post only if your image matches the requirements and email support for a priority review.
1,849 Θέματα
22,644 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 11:10, δημοσίευσε σε
Job search images
Suggestions and policies
Your dreams - features you would like to see, questions about what is acceptable and what is not. Do a search on the boards to see if your idea was not discussed already.
2,395 Θέματα
14,739 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 08:14, δημοσίευσε σε
Page request payment don't work and on messages (through contact form) no answer already 8 days
Photography & video discussions
Stock video and footage
The newest content available on Dreamstime. Tune here to find out the tech specs and tips from admins or fellow contributors.
130 Θέματα
1,485 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 06/13/2018, δημοσίευσε σε
Cineform movs
General
Techniques, locations, tips and tricks, post processing.
2,080 Θέματα
14,326 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 10:11, δημοσίευσε σε
General Questions
Digital and film
Latest models, lenses and filters, exposure techniques.
745 Θέματα
6,373 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 6 days ago at 08:46, δημοσίευσε σε
Upgrading Canon 6D to 5DS R or 5D Mark IV
Positive criticism
Ask for critiques from designers or photographers, discuss other images. Don't use this area to promote your portfolio but to increase your skills.
974 Θέματα
7,615 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 2 days ago at 05:35, δημοσίευσε σε
My images
Design discussions
Illustrators
A place for illustrators to share ideas and techniques.
398 Θέματα
3,212 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 5 days ago at 18:28, δημοσίευσε σε
Clipart Illustrations Question
Dreamstime in Action!
Stock photos in action, sites that are using Dreamstime's photos.
926 Θέματα
16,709 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 09:55, δημοσίευσε σε
Show your keywords in action!
Web design
HTML/DHTML, CSS, scripting, databases.
129 Θέματα
949 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 05/24/2018, δημοσίευσε σε
How do you drive traffic to your site?
Photoshop
Techniques, advices, tips & tricks
324 Θέματα
2,463 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 06/12/2018, δημοσίευσε σε
JPEG in Photoshop
Print & Prepress
General discussions regarding printing and DTP, resolution, colours palette.
46 Θέματα
332 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 03/19/2018, δημοσίευσε σε
Do i need to change RGB to CMYK?
Other
Free discussions
Everything off topic goes here. Moderated discussions, please behave.
1,745 Θέματα
100,414 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 09:01, δημοσίευσε σε
Nice