Πίνακας ανακοινώσεων του Dreamstime


Για να μπορέσετε να υποβάλετε κάποιο μήνυμα θα πρέπει να πρώτα να έχετε συνδεθεί.
Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε εάν είστε νέος χρήστης.

Dreamstime and stock photography
Day dreaming
Dreams on a daily basis - Everything related to the site goes here (except questions about refusals; email them to support please)
8,923 θέματα
114,615 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 12:02, δημοσίευσε σε
Find in downloads does not function
Dreamstime blogs
Comments from the blogging section and links to the articles can be viewed in a forum format here. Enhanced communication between forums and blogs.
20,687 θέματα
165,443 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 11:20, δημοσίευσε σε
Top 10 tips for new contributors
New members
You're a newbie on Dreamstime. Introduce yourself here.
4,675 θέματα
48,556 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 19:43, δημοσίευσε σε
Just starting
Photo, illustrations & video requests
You're a designer looking for a special stock? Ask photographers here! Contributors, please post only if your image matches the requirements and email support for a priority review.
1,730 θέματα
22,259 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 13:07, δημοσίευσε σε
Santara barbara vintage posters
Suggestions and policies
Your dreams - features you would like to see, questions about what is acceptable and what is not. Do a search on the boards to see if your idea was not discussed already.
2,324 θέματα
14,414 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 6 days ago at 04:55, δημοσίευσε σε
Low Sales Volume on Dreamstime
Photography & video discussions
Stock video and footage
The newest content available on Dreamstime. Tune here to find out the tech specs and tips from admins or fellow contributors.
118 θέματα
1,342 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 16:44, δημοσίευσε σε
Post Your Latest Stock Footage Upload
General
Techniques, locations, tips and tricks, post processing.
1,989 θέματα
13,869 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 14:14, δημοσίευσε σε
Referral program
Digital and film
Latest models, lenses and filters, exposure techniques.
739 θέματα
6,331 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 05/18/2017, δημοσίευσε σε
Is it worth upgrading fron Canon 5D MKIII to the Canon 5D mkIV?
Positive criticism
Ask for critiques from designers or photographers, discuss other images. Don't use this area to promote your portfolio but to increase your skills.
943 θέματα
7,466 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 4 days ago at 15:48, δημοσίευσε σε
How Do I Purchase Videos?
Design discussions
Illustrators
A place for illustrators to share ideas and techniques.
381 θέματα
3,113 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 05/16/2017, δημοσίευσε σε
No images found.
Dreamstime in Action!
Stock photos in action, sites that are using Dreamstime's photos.
918 θέματα
16,434 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 00:30, δημοσίευσε σε
Show your keywords in action!
Web design
HTML/DHTML, CSS, scripting, databases.
128 θέματα
944 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 04/19/2017, δημοσίευσε σε
At last! My new web site completed.
Photoshop
Techniques, advices, tips & tricks
319 θέματα
2,430 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 11:09, δημοσίευσε σε
What do you edit, in Photoshop?
Print & Prepress
General discussions regarding printing and DTP, resolution, colours palette.
45 θέματα
327 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 10/28/2016, δημοσίευσε σε
Ebook cover and copyright...
Other
Free discussions
Everything off topic goes here. Moderated discussions, please behave.
1,681 θέματα
92,826 μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 14:21, δημοσίευσε σε
Post Your Latest Upload