Πίνακας ανακοινώσεων του Dreamstime


Για να μπορέσετε να υποβάλετε κάποιο μήνυμα θα πρέπει να πρώτα να έχετε συνδεθεί.
Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε εάν είστε νέος χρήστης.

Dreamstime and stock photography
Day dreaming
Dreams on a daily basis - Everything related to the site goes here (except questions about refusals; email them to support please)
9,073 Θέματα
116,685 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 15:48, δημοσίευσε σε
My last TIFF sale
New members
You're a newbie on Dreamstime. Introduce yourself here.
4,753 Θέματα
48,992 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 06:43, δημοσίευσε σε
Another new one here
Photo, illustrations & video requests
You're a designer looking for a special stock? Ask photographers here! Contributors, please post only if your image matches the requirements and email support for a priority review.
1,812 Θέματα
22,543 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 02/15/2018, δημοσίευσε σε
Vintage colors car illustration
Suggestions and policies
Your dreams - features you would like to see, questions about what is acceptable and what is not. Do a search on the boards to see if your idea was not discussed already.
2,381 Θέματα
14,675 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 02:56, δημοσίευσε σε
Batch submission of unfinished files
Photography & video discussions
Stock video and footage
The newest content available on Dreamstime. Tune here to find out the tech specs and tips from admins or fellow contributors.
126 Θέματα
1,439 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 5 days ago at 21:58, δημοσίευσε σε
Let's see some stock footage & video editorials
General
Techniques, locations, tips and tricks, post processing.
2,060 Θέματα
14,242 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 04:07, δημοσίευσε σε
My bio submission selfie suddenly changed
Digital and film
Latest models, lenses and filters, exposure techniques.
744 Θέματα
6,360 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 01/02/2018, δημοσίευσε σε
Cameras
Positive criticism
Ask for critiques from designers or photographers, discuss other images. Don't use this area to promote your portfolio but to increase your skills.
962 Θέματα
7,560 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 13:16, δημοσίευσε σε
Critics about my modest and small portfolio
Design discussions
Illustrators
A place for illustrators to share ideas and techniques.
394 Θέματα
3,191 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 02/02/2018, δημοσίευσε σε
DT Now Accepting SVG Files
Dreamstime in Action!
Stock photos in action, sites that are using Dreamstime's photos.
921 Θέματα
16,639 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 15:48, δημοσίευσε σε
Show your keywords in action!
Web design
HTML/DHTML, CSS, scripting, databases.
129 Θέματα
947 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 09/28/2017, δημοσίευσε σε
Images for websites
Photoshop
Techniques, advices, tips & tricks
321 Θέματα
2,445 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 12/30/2017, δημοσίευσε σε
Questions regarding some filter functions
Print & Prepress
General discussions regarding printing and DTP, resolution, colours palette.
46 Θέματα
330 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 07/16/2017, δημοσίευσε σε
Screen printing
Other
Free discussions
Everything off topic goes here. Moderated discussions, please behave.
1,725 Θέματα
98,493 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 15:47, δημοσίευσε σε
My last sale