Πίνακας ανακοινώσεων του Dreamstime


Για να μπορέσετε να υποβάλετε κάποιο μήνυμα θα πρέπει να πρώτα να έχετε συνδεθεί.
Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε εάν είστε νέος χρήστης.

Dreamstime and stock photography
Day dreaming
Dreams on a daily basis - Everything related to the site goes here (except questions about refusals; email them to support please)
9,005 Θέματα
115,778 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 09:07, δημοσίευσε σε
My last TIFF sale
Dreamstime blogs
Comments from the blogging section and links to the articles can be viewed in a forum format here. Enhanced communication between forums and blogs.
21,244 Θέματα
167,404 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 05:50, δημοσίευσε σε
Multi Generations living together- Care for your Elders
New members
You're a newbie on Dreamstime. Introduce yourself here.
4,722 Θέματα
48,819 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 07:47, δημοσίευσε σε
Very good start with dreamstime
Photo, illustrations & video requests
You're a designer looking for a special stock? Ask photographers here! Contributors, please post only if your image matches the requirements and email support for a priority review.
1,773 Θέματα
22,407 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 5 days ago at 01:27, δημοσίευσε σε
Air hostess hand wrapping photo
Suggestions and policies
Your dreams - features you would like to see, questions about what is acceptable and what is not. Do a search on the boards to see if your idea was not discussed already.
2,359 Θέματα
14,548 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 4 days ago at 08:45, δημοσίευσε σε
Why my all articles is rejected since a moment?
Photography & video discussions
Stock video and footage
The newest content available on Dreamstime. Tune here to find out the tech specs and tips from admins or fellow contributors.
122 Θέματα
1,389 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 4 days ago at 12:42, δημοσίευσε σε
Please, give us choose a thumbs of our videos
General
Techniques, locations, tips and tricks, post processing.
2,028 Θέματα
14,047 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 00:38, δημοσίευσε σε
My first sell
Digital and film
Latest models, lenses and filters, exposure techniques.
742 Θέματα
6,343 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 08/13/2017, δημοσίευσε σε
Sigma 24-35mm f2 HSM Art lens
Positive criticism
Ask for critiques from designers or photographers, discuss other images. Don't use this area to promote your portfolio but to increase your skills.
954 Θέματα
7,527 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 3 days ago at 13:57, δημοσίευσε σε
Feedback please on my portfolio
Design discussions
Illustrators
A place for illustrators to share ideas and techniques.
391 Θέματα
3,178 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 2 days ago at 19:59, δημοσίευσε σε
How do I upload vectors via FTP?
Dreamstime in Action!
Stock photos in action, sites that are using Dreamstime's photos.
919 Θέματα
16,544 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 3 days ago at 03:38, δημοσίευσε σε
Show your keywords in action!
Web design
HTML/DHTML, CSS, scripting, databases.
128 Θέματα
944 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 04/19/2017, δημοσίευσε σε
At last! My new web site completed.
Photoshop
Techniques, advices, tips & tricks
321 Θέματα
2,443 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Yesterday at 02:20, δημοσίευσε σε
Transparent background question
Print & Prepress
General discussions regarding printing and DTP, resolution, colours palette.
46 Θέματα
330 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: 07/16/2017, δημοσίευσε σε
Screen printing
Other
Free discussions
Everything off topic goes here. Moderated discussions, please behave.
1,711 Θέματα
95,582 Μηνύματα
Τελευταία ανάρτηση: Today at 05:59, δημοσίευσε σε
Nice