Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Anthony Burkholder

 Ψάρια σε μια λάμπα φωτός διανυσματική απεικόνιση Ψάρια σε μια λάμπα φωτός