Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Andrei Fisenko

 Κίτρινο γράμμα Χ που καλύπτεται με τον παγετό διανυσματική απεικόνιση Κίτρινο γράμμα Χ που καλύπτεται με τον παγετό