Τελευταίες Εικονογραφίες, Vectors & Clipart από Aleksey Vanin