Στοκ Φωτογραφίες από Ζώα και Τρωκτικά

Δείτε την συλλογή των Ζώα και Τρωκτικά φωτογραφιών μας. Συνιστούμε να μας επισκέπτεστε τακτικά καθώς νέα αρχεία προστίθενται στην συλλογή μας διαρκώς.

Δείτε επίσης Ζώα και Τρωκτικά Μήκος σε πόδηα αποθεμάτων

55,979 αποτελέσματα
Άσπρο ποντίκιΆσπρο ποντίκιαστείοι αρουραίοι δύοαστείοι αρουραίοι δύοκουνέλικουνέλιγεύμα που τρώει τις χάμστεγεύμα που τρώει τις χάμστεδάσος πλάγιας όψης ποντικδάσος πλάγιας όψης ποντικφρύνος καλάμωνφρύνος καλάμωνdormouse eliomys quercinus κήπωνdormouse eliomys quercinus κήπωνινδικό χοιρίδιοινδικό χοιρίδιοποντίκι κάδωνποντίκι κάδωνκουνέλικουνέλιρόδα χάμστερρόδα χάμστερπεινασμένος αρουραίοςπεινασμένος αρουραίοςάγρια περιοχές κουνελιώ&nάγρια περιοχές κουνελιώ&n Χαριτωμένος κόκκινος σκίουρος στο δέντρο πεύκων Χαριτωμένος κόκκινος σκίουρος στο δέντρο πεύκωναρουραίος μικρόςαρουραίος μικρόςΑρουραίοι στην άσπρη ανασκόπησηΑρουραίοι στην άσπρη ανασκόπησηινδικό χοιρίδιο ανκοράινδικό χοιρίδιο ανκοράτσιντσιλάτσιντσιλάτσιντσιλάτσιντσιλάΆτομο με το κυνήγι μασκών κουνελιών με το πορτρέτο σκιαγραφιών κυνηγετικών όπλωνΆτομο με το κυνήγι μασκών κουνελιών με το πορτρέτο σκιαγραφιών κυνηγετικών όπλωνκατανάλωση της χάμστερκατανάλωση της χάμστερlop κουνέλιlop κουνέλικουνέλικουνέλιχαριτωμένα κατοικίδια ζώα χαριτωμένα κατοικίδια ζώα κάπνισμα μεφιτίδωνκάπνισμα μεφιτίδωνποντίκι κινούμενων σχεδίωνποντίκι κινούμενων σχεδίωνχάμστερχάμστερbunnies ομάδαbunnies ομάδαbunnies ομάδαbunnies ομάδαbunnies ομάδαbunnies ομάδαΓάτα και ποντίκιΓάτα και ποντίκιστενός επάνω καστόρωνστενός επάνω καστόρωναρουραίοι εργαστηρίωναρουραίοι εργαστηρίωνσπόροι χάμστερ καλαμποκι&σπόροι χάμστερ καλαμποκι&porcupineporcupineαπομονωμένο λευκό ποντι&kapαπομονωμένο λευκό ποντι&kapτο εθνικό πάρκο της Ναμίμπι&alpτο εθνικό πάρκο της Ναμίμπι&alpχάμστερ Χριστουγέννωνχάμστερ Χριστουγέννωνχάμστερχάμστεραπομονωμένο Χριστούγενν&alphαπομονωμένο Χριστούγενν&alphgroundhoggroundhogbunnies ομάδα που φοβάταιbunnies ομάδα που φοβάταιτσιντσιλάτσιντσιλάυπόλοιπο ενυδρίδωνυπόλοιπο ενυδρίδωνrabitsrabits Σκιαγραφία σκιούρων Σκιαγραφία σκιούρωνλευκό ποντικιώνλευκό ποντικιώναπομονωμένο ποντίκιαπομονωμένο ποντίκικοινό κουνέλικοινό κουνέλιγοπχεργοπχερκουνέλικουνέλιινδικά χοιρίδιαινδικά χοιρίδιατσιντσιλάτσιντσιλάτσιντσιλάτσιντσιλάγλώσσα αρουραίων sγλώσσα αρουραίων sbunnies τρίαbunnies τρίαλευκό κατοικίδιων ζώων ολευκό κατοικίδιων ζώων οκουνέλικουνέλιdormouse eliomys quercinus κήπωνdormouse eliomys quercinus κήπωντσιντσιλάτσιντσιλάκόκκινος σκίουροςκόκκινος σκίουροςκακός σκίουροςκακός σκίουροςτεριέ Staffordshire κουναβιών γατώντεριέ Staffordshire κουναβιών γατών peromyscus ποντικιών maniculatus ελαφιών peromyscus ποντικιών maniculatus ελαφιώνΠλάγια όψη του ποντικιού σπιτιών (musculus Mus)Πλάγια όψη του ποντικιού σπιτιών (musculus Mus)squirrelsquirrelΣκίουροςΣκίουροςΕυρωπαϊκό νερό Shrew στο φυσικό βιότοποΕυρωπαϊκό νερό Shrew στο φυσικό βιότοπομεγάλος σκεφτείτεμεγάλος σκεφτείτεσκιέςσκιέςbunnies ομάδαbunnies ομάδαχάμστερχάμστερσκίουροςσκίουροςσκίουροςσκίουροςνεκρό τρωκτικόνεκρό τρωκτικόχαριτωμένος λίγος σκίουροςχαριτωμένος λίγος σκίουροςλιβάδι σκυλιώνλιβάδι σκυλιώνχάμστερχάμστερη πιθανότητα άφησε το s να πάρ&epsiη πιθανότητα άφησε το s να πάρ&epsi