Στοκ Φωτογραφία: Καναδική χήνα

Καναδική χήνα Στοκ Φωτογραφία - εικόνα: 5339492

Μια χήνα που στέκεται στη σκιά που παρέχεται από ένα δέντρο μια φωτεινή λίμνη στην ανασκόπηση.

© | Dreamstime.com
ID: 5339492 Level: 1
Downloads: 0 / Εμφανίσεις: 93

Ελεύθερες εικόνες δικαιώματος όπως Καναδική χήνα μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε και να τροποποιηθείτε για τα σχέδια ( Ιστού ιστοχώροι, επιγραφές, εικονίδια, banners) , διαφημίσεις ( ιπτάμενα, φυλλάδια, posters) , παρουσιάσεις Power Point, καλύψεις βιβλίων και σελίδες, καλύψεις του CD, εφαρμογές ( λογισμικού apps) και πολύ περισσότεροι. Παγκόσμια δικαιώματα/απεριόριστα προγράμματα μέχρι 500.000 τυπωμένα αντίγραφα ( απεριόριστο online).