Στοκ Εικόνα: Pisolith

Pisolith Στοκ Εικόνα - εικόνα: 24624161

2 10 εγκαταλειμμένα περίπου ομόκεντρα συγκριματικά διάμετρος σιτάρια ανθρακικού άλατος ασβεστίου κάνουν τα στρώματα το λατομείο pisoids χιλ. μεταλλευμάτων ooids συχνότερα pisolite που η σπάνια σπανιότερη επίτευξη μοιάζει με τα δείγματα Σαρδηνία βράχου ιζηματώδης μερικές φορές σφαιρικός από που

© | Dreamstime.com
ID: 24624161 Level:
Downloads: 0 / Εμφανίσεις: 1051

Ελεύθερες εικόνες δικαιώματος όπως pisolith μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε και να τροποποιηθείτε για τα σχέδια ( Ιστού ιστοχώροι, επιγραφές, εικονίδια, banners) , διαφημίσεις ( ιπτάμενα, φυλλάδια, posters) , παρουσιάσεις Power Point, καλύψεις βιβλίων και σελίδες, καλύψεις του CD, εφαρμογές ( λογισμικού apps) και πολύ περισσότεροι. Παγκόσμια δικαιώματα/απεριόριστα προγράμματα μέχρι 500.000 τυπωμένα αντίγραφα ( απεριόριστο online).