Στοκ Φωτογραφίες: Ξεκλειδωμένος σκληρός δίσκος

Ξεκλειδωμένος σκληρός δίσκος Στοκ Φωτογραφίες - εικόνα: 3611113

Εκτεθειμένο σκληρό platter ρυθμιστή με ένα κλείδωμα. Ένας ακάλυπτος (επισφαλής;) σκληρός δίσκος. Έλλειψη ασφάλειας υπολογιστών.

© | Dreamstime.com
ID: 3611113 Level: 1
Downloads: 0 / Εμφανίσεις: 215

Ελεύθερες εικόνες δικαιώματος όπως Ξεκλειδωμένος σκληρός δίσκος μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε και να τροποποιηθείτε για τα σχέδια ( Ιστού ιστοχώροι, επιγραφές, εικονίδια, banners) , διαφημίσεις ( ιπτάμενα, φυλλάδια, posters) , παρουσιάσεις Power Point, καλύψεις βιβλίων και σελίδες, καλύψεις του CD, εφαρμογές ( λογισμικού apps) και πολύ περισσότεροι. Παγκόσμια δικαιώματα/απεριόριστα προγράμματα μέχρι 500.000 τυπωμένα αντίγραφα ( απεριόριστο online).