Στοκ Φωτογραφίες: Ξεκλειδωμένος σκληρός δίσκος

Ξεκλειδωμένος σκληρός δίσκος Στοκ Φωτογραφίες - εικόνα: 3611113

Εκτεθειμένο σκληρό platter ρυθμιστή με ένα κλείδωμα. Ένας ακάλυπτος (επισφαλής;) σκληρός δίσκος. Έλλειψη ασφάλειας υπολογιστών.

© | Dreamstime.com
ID: 3611113 Level: 1
Downloads: 0 / Εμφανίσεις: 215

Royalty Free images such as Ξεκλειδωμένος σκληρός δίσκος can be used and modified for web designs (websites, headers, icons, banners), advertisements (flyers, brochures, posters), powerpoint presentations, book covers and pages, CD covers, software applications (apps) and many more. Worldwide rights/unlimited projects up to 500,000 printed copies (unlimited online).