Στοκ Φωτογραφία: Θερμοκρασία

Θερμοκρασία Στοκ Φωτογραφία - εικόνα: 1517102

Ο νέος γιατρός, που ντύνεται μέσα τρίβει, παίρνοντας τη θερμοκρασία του ασθενή του. Απομονωμένος ενάντια σε ένα άσπρο φόντο.

© | Dreamstime.com
ID: 1517102 Level: 1
Downloads: 0 / Εμφανίσεις: 240

Ελεύθερες εικόνες δικαιώματος όπως Θερμοκρασία μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε και να τροποποιηθείτε για τα σχέδια ( Ιστού ιστοχώροι, επιγραφές, εικονίδια, banners) , διαφημίσεις ( ιπτάμενα, φυλλάδια, posters) , παρουσιάσεις Power Point, καλύψεις βιβλίων και σελίδες, καλύψεις του CD, εφαρμογές ( λογισμικού apps) και πολύ περισσότεροι. Παγκόσμια δικαιώματα/απεριόριστα προγράμματα μέχρι 500.000 τυπωμένα αντίγραφα ( απεριόριστο online).